Kuntarekry

Projektisuunnittelijan sijainen

Lapin palvelu- ja matkailuala ovat muutoksessa, joka vaikuttaa näiden organisaatioiden henkilöstöön. Henkilöstöltä edellytetään yhä enemmän monitaitoisuutta, joustavuutta ja sopeutumiskykyä sekä oma-aloitteista työotetta oman osaamisen kehittämiseen. Yrittäjiltä taas edellytetään liiketoiminnan jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Näille aloille kohdistuvat muutokset vaikuttavat olennaisesti henkilöstön työhyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuteen yrityksissä.

Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä-hankkeessa päätavoitteena on kannustaa ja auttaa alueen palvelu- ja matkailualan yrityksiä löytämään oikeat ja toimivat keinot kehittää omaa yritystoimintaansa, löytää uusia keinoja henkilöstön sitouttamiseen, inhimillisten voimavarojen hyödyntämiseen, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen yritystoiminnassaan.

Hankkeen käynnistysvaiheen kohderyhmän muodostavat jo aikaisemmin C&Q-osaamiskartoitukseen osallistuneet matkailualan noin 150 yritystä. Uutena kohderyhmänä tavoitellaan noin 30 muuta palveluyritystä.

Kiinnostaisiko Sinua olla mukana työelämää kehittämishankkeissa? Olet etsimämme henkilö, jos olet kehittämismyönteinen, positiivinen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaava tekijä, jolla on asenne kohdillaan.

Lisäksi hankkeen projektisuunnittelijan sijaiselta edellytetään
- soveltuva korkeakoulututkinto
- kokemusta suunnittelu- ja kehittämistyöstä
- palvelu- ja matkailualan tuntemusta
- viestintä- ja markkinointiosaamista
- itsenäistä työskentelytaitoa
- matkustusvalmiutta
- hyvät TVT-taidot (tehtävään ei vaadita aikaisempaa kokemusta C&Q-ohjelman käytöstä, vaan ohjelmaan voidaan perehdyttää työelämän kehittämispalveluiden vastuuhenkilöiden toimesta)
- arvostamme kokemusta hankehallinnosta

Projektisuunnittelijan sijaisen tehtäviin kuuluu mm:
- hankkeen palvelujen myynti ja markkinointi
- vastaa hankkeen käytännön toimenpiteiden toteutuksesta yrityskentässä (mm. aikaisemman osaamiskartoitusmateriaalin läpikäynti, tulosten analysointi, yrityksissä osaamiskartoitusten suorittaminen ja päivittäminen sekä koulutussuunnitelmien laatiminen)
- hankkeen kohderyhmän tarpeiden mukaisten tuotteiden kehittäminen
- hankkeen monikanavainen viestintä
- olla mukana rinnakkaishankkeessa toteutettavien koulutusten sisällön suunnittelussa
- projektisuunnittelija toimii tiiviissä yhteistyössä projektihenkilöstön, muiden REDU:n hankkeiden, työelämän kehittämispalveluiden sekä alan vastuuhenkilöiden kanssa

Tehtävään on mahdollinen kolmen kuukauden koeaika.

Kategoriat: Kuntarekry

Hammashoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus

Haemme Kittilän terveyskeskukseen hammashoitajan vuorotteluvapaan sijaista ajalle 11.9.- 19.12.2017.
Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan (suu- ja hammashoito) tai hammashoitajan tutkinto sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia nimikesuojattuna ammatinharjoittajana ja hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä.

Hakemus tulee jättää 1.9.2017 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

Terveyskeskushammaslääkärin sijaisuus

Haemme Kittilän terveyskeskukseen hammaslääkärin virkavapaan sijaista ajalle 21.8.2017-6.9.2018.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Myös syventävän käytännön harjoitteluvaiheen hakijat huomioidaan. Palkkaus on KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukainen.

Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä.

Hakemus tulee jättää 17.8.17 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry
Tilaa syöte Kittilän kunta syötteiden kerääjä - Kuntarekry