Kuntarekry

Kirjastovirkailija

Kittilän kunnassa on haettavana kaksi (2) toistaiseksi voimassa olevaa kirjastovirkailijan tehtävää 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kirjastovirkailijan tehtäviin kuuluu monipuolisen asiakaspalvelun lisäksi erilaisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Tehtävän hoitaminen edellyttää ryhmänohjaustaitoja sekä innostusta palveluiden kehittämiseen. Kelpoisuusvaatimuksena on ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja informaatioalan opinnot (60 op / 35 ov). Työaika: 36 h 45 min/viikko, työ sisältää säännöllisiä ilta- ja lauantaivuoroja. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom.mukainen ote rikosrekisteristä. Hakemus tulee jättää 3.9.2019 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Vapaan sivistystyön lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostiin aiheeksi merkintä Hakemus - kirjastovirkailija.
Kategoriat: Kuntarekry

Psykologin pysyvä työsuhde

Kittilän kunnassa psykologin toimenkuvan pääpaino on lastenneuvolaikäisissä sekä oppilas- ja opiskelijahuollon piiriin kuuluvissa lapsissa, nuorissa ja heidän perheissään. Lisäksi aikuisia tuetaan erilaisissa elämänmuutos- ja kriisitilanteissa. Konsultaatio- ja verkostotyötä tehdään yhteistyötahojen kuten neuvolan, päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten sekä sosiaalitoimen kanssa. Keskeisessä asemassa on ennaltaehkäisevä työ, ohjaus ja neuvonta sekä psykologiset tutkimukset, tukitoimien suunnittelu ja tukikäynnit. Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn joka sisältää työskentelyä elämänkaaren eri vaiheissa olevien asiakkaiden kanssa. Samaa toimenkuvaa kanssasi jakaa toinen psykologi. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, tehtäväkohtainen palkka 4300€/kk sekä mahdollisuuden työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen. Tarvittaessa järjestämme vuokra-asunnon. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin tutkinto. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 4kk koeaika. Alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää työhaastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Hakemus tulee jättää 27.9.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä Hakemus - psykologin toimi.
Kategoriat: Kuntarekry

Toimintaterapeutti

Kittilän kunta julistaa uudelleen haettavaksi toimintaterapeutin työloman sijaisuuden ajalle 1.10.2019 - 28.2.2020. Kelpoisuusvaatimuksena on toimintaterapeutin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Työsuhteessa on 4 kk:n koeaika ja valitun on toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6§:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen todistus annetuista rokotuksista ennen valinnan vahvistamista. Hakemus tulee jättää 6.9.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Kunnanjohtaja

Kittilän kunta hakee kunnanjohtajaa määräaikaiseen viiden (5) vuoden virkasuhteeseen 1.1.2020 alkaen. Virka voidaan ottaa vastaan myös erikseen sovittavana aikana. Kunnanjohtajan tehtävänä on kunnan hallinnon, taloudenhoidon ja palvelutuotannon johtaminen, elinkeinoelämän kehittäminen ja alueellinen yhteistyö. Kunnanjohtajalta edellytetään virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kunnallishallintoon ja -talouteen liittyvää monipuolista osaamista. Tehtävä edellyttää vahvaa strategista johtajuutta, kykyä määrätietoisesti saavuttaa tavoitteet ja saada aikaan tarvittavat muutokset. Sujuva englannin kielen taito on välttämätön. Virkaan valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kittilän kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset, joihin tulee liittää opinto- ja työtodistusjäljennökset, CV tai ansioluettelo sekä palkkatoivomus on toimitettava 27.8.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa: www.kuntarekry.fi. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse: kirjaamo(at)kittila.fi, sähköpostin aiheeksi Hakemus - Kunnanjohtaja.
Kategoriat: Kuntarekry

Koulunkäynninohjaaja

Kittilän kunnassa on haettavana koulunkäynninohjaajan tehtävä ajalle 2.9.2019-30.5.2020. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen koulunkäynninohjaajan tehtävästä. Hakemus tulee jättää 15.8.2019 klo 13 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Hakemus - koulunkäynninohjaaja
Kategoriat: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen opettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa uudelleen haettavaksi määräaikaisen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän. Tehtävä sijoittuu Alakylän päiväkotiryhmään ajalle 2.9.2019-15.6.2020. Pätevyysvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun 26 § mukainen. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakemukset pyydetään jättämään 14.8.2019 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - varhaiskasvatuksen opettaja.
Kategoriat: Kuntarekry

Lähihoitajan työloman sijaisuus

Kittilän kunnassa on haettavana lähihoitajan työloman sijaisuus ajalle 30.9.2019-31.5.2020. Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Työ on kolmivuorotyötä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Lisäksi arvostamme innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön. Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemus tulee jättää 13.8.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Lähihoitajan työloman sijaisuus.
Kategoriat: Kuntarekry

Luokanopettaja

Kittilän kunnan koulutoimi julistaa uudelleen haettavaksi määräaikaisen luokanopettajan viran ajalle elokuu 2019 - 31.7.2020. Sijoituspaikka Alakylä: luokanopettaja (erityisopettajuus katsotaan eduksi). Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakemus tulee jättää 12.8.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kategoriat: Kuntarekry

Hammashoitajan toimi

Haemme Kittilän terveyskeskukseen hammashoitajaa 19.8.2019 - 10.1.2020 väliselle ajalle. Myös mahdolliset lyhyemmät työskentelyajanjaksot otetaan huomioon. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan (suu- ja hammashoito) tai hammashoitajan tutkinto sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia nimikesuojattuna ammatinharjoittajana. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä. Hakemus tulee jättää 16.8.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kittilässä 29.7.2019 Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kategoriat: Kuntarekry

Toimintaterapeutti

Kittilän kunnassa on haettavana toimintaterapeutin työloman sijaisuus ajalle 12.8.2019 - 28.2.2020. Kelpoisuusvaatimuksena on toimintaterapeutin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Työsuhteessa on 4 kk:n koeaika ja valitun on toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6§:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen todistus annetuista rokotuksista ennen valinnan vahvistamista. Hakemus tulee jättää 9.8.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Kategoriat: Kuntarekry

Puheterapeutti

Kittilän kunnassa julistetaan uudelleen haettavaksi puheterapeutin toimi. Pätevyysvaatimuksena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu puheterapeutti. Arvostamme laaja-alaista työkokemusta, yhteistyötaitoja ja aktiivista, kehittävää työotetta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta sekä paineensieto- ja organisointikykyä. Palkkaus ja työaika tehtävässä ovat KVTES:n mukaisia. Tehtävässä on 4 kk koeaika. Valitun tulee osoittaa ennen tehtävän vastaanottamista alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään työnantajalle. Työn aloittamisesta sovitaan erikseen. Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 30.8.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (Kuntarekry.fi). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä Hakemus - puheterapeutti.
Kategoriat: Kuntarekry
Tilaa syöte Kittilän kunta syötteiden kerääjä - Kuntarekry