Kuntarekry

Päiväkodinjohtaja

Kuntarekryn työpaikat Kittilässä - 1 tunti 33 min sitten

Kittilän kunnassa on haettavana päiväkodinjohtajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virkaan vaaditaan varhaiskasvatuslain 6.luku/31 §:n mukainen kelpoisuus. Johtajalta vaaditaan vahvaa pedagogista johtajuutta, avarakatseisuutta sekä työn laaja-alaista hallintaa. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2. mom. mukainen ote. Virassa on 6 kk:n koeaika.

Hakemus tulee jättää 6.9.2018 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. (CV:n voi liittää liitetiedostona).

Virkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse: kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Päävalmentaja

Haemme Kittilän kuntaan Levin alppikouluun päävalmentajaa vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2019 alkaen.

Levin alppikoulu/ Levi Snow Sport Academy

Levin alppikoululla on takanaan jo kohta 20 vuotta toimintaa nuorten liikuttajana ja kouluttajana. Tällä hetkellä kolmella eri linjalla opiskelee 26 nuorta, jotka valmentautumisen ja kouluttautumisen ohessa opiskelevat joko Kittilän lukiossa tai Levi-Instituutissa.

Oletko sinä taitava ja omasta työstäsi innostunut kehittäjä tyyppi, jonka tavoitteet ovat valmentajana korkealla? Pidät työskentelystä muiden ihmisten kanssa ja osaat ruokkia oppivaa asennetta koko yhteisössä, saaden näin paras mahdollinen potentiaali esiin niin yksilöistä kuin organisaatiosta?

Oppivan, motivoivan ja positiivisen innostavan ilmapiirin luominen yhdessä muiden valmentajien ja opettajien kanssa on päävalmentajana suurin haasteesi ja tavoite numero yksi. Työtehtävinäsi on huippu-urheilulinjan urheilijoiden valmentautumisen suunnittelu ja toteutus yhdessä kahden lajivalmentajan kanssa, Työsi sisältää valmennusta niin kotimaassa kuin ulkomaan leireilläkin. Valmennuksen lisäksi kannat vastuun FreeRide koulutuksen ja monitaitolinjan toiminnan koordinoinnista, sekä kokonaisvastuun koko alppikoulun toiminnan kehittämisestä niin näkyvyyden kuin toiminnallisuuden näkökulmasta, siten, että tulevaisuudessa voimme tarjota koulutusta myös kansainvälisesti. Työsi on monipuolista ja haastavaa.

Päävalmentaja vastaa huippu-urheilulinjan urheilijoiden valmennuksesta. Kelpoisuusvaatimuksena on minimissään valmentajan ammattitutkinto ja pitkä kokemus valmentajana. Valmennuksen lisäksi tehtäviin kuuluu taloushallinnon tehtävät; budjetointi ja seuranta, sekä vastuu markkinoinnista ja viestinnästä.

Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja cv sekä oma palkkatoivomus tulee toimittaa perjantaina 28.9.2018 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta/Koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Kirjastovirkailija

Kittilän kunnassa on haettavana kirjastovirkailijan toimen sijaisuus ajalle 3.9.2018-2.9.2019

Ennen tehtävän vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom.mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 16.8.2018 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Vapaan sivistystyön lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Sosiaalityöntekijän virka

Kittilän kunnassa on haettavana sosiaalityöntekijän virka.

Tehtävässä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (272/2005) annetun lain 3 §:n mukaista pätevyyttä.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät, lapsiperheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö alle 30 -vuotiaiden kanssa sekä sosiaalipäivystys (takapäivystys).

Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan, hakija voi myös esittää palkkatoiveen. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Valitun tulee osoittaa ennen tehtävän vastaanottamista alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään työnantajalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemus tulee jättää 10.8.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

Päiväkotiapulainen

Kittilän kunnassa on uudelleen haettavana päiväkotiapulaisen vakituinen tehtävä alkaen 1.9.2018. Työn aloittamisesta voidaan neuvotella hakijan kanssa. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelposuutta osoittavat todistukset. Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Päiväkotiapulaisen tehtävä sisältää lasten hoitoa ja kasvun tukemista, päiväkodin siisteyteen, ruokahuoltoon sekä toiminnan järjestelyihin liittyviä tehtäviä. Kelpoisuusehtona on soveltuva ammattitutkinto sekä hygieniaosaamiskortti. Arvostamme työyhteisössämme positiivista asennetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä ammatillista työotetta. Painotamme valinnassa kokemusta lasten parissa työskentelystä.

Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus tulee jättää 10.8.2018 klo 12 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Päiväkotiapulainen

Kittilän kunnassa on haettavana määräaikainen päiväkotiapulaisen tehtävä ajalle 1.9.2018 - 30.6.2019. Tehtävän sijoituspaikka on Sirkan päiväkoti/Könkään toimipiste. Työn aloittamisesta voidaan neuvotella hakijan kanssa. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset.

Päiväkotiapulaisen tehtävä sisältää lasten hoitoa ja kasvun tukemista, päiväkodin siisteyteen ruokahuoltoon sekä toiminnan järjestelyihin liittyviä tehtäviä. Kelpoisuusehtona on soveltuva ammattitutkinto sekä hygieniaosaamiskortti.
Arvostamme työyhteisössämme positiivista asennetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä ammatillista työotetta. Painotamme valinnassa kokemusta lasten parissa työskentelystä.

Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus tulee jättää 10.8.2018 klo 12 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Lähihoitajan työloman sijaisuus 11.6.2019 saakka

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan työloman sijaisuus 11.6.2019 saakka. Sijoituspaikkana on Koivukoti.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja koeaika on 2 kk. Työn aloittamisajankohta voidaan sopia erikseen.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa ole-vasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 1.8.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta.
Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena
osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

Ympäristötarkastaja

Kittilän kunnassa on haettavana ympäristötarkastajan määräaikainen virka ajalle 1.8.2018 - 31.1.2020.

Pääasiallisena tehtävänä on ympäristönsuojelulaissa määrätyt tehtävät.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään sopiva korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto. Aikaisempi työkokemus ympäristövalvonnan tai ympäristöhallinnon työtehtävistä katsotaan eduksi.
Valitulta edellytetään ajokorttia (B-luokka).

Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaisesti.

Valittavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 19.7.2018 klo 15.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Kategoriat: Kuntarekry

Hammashoitajan toimi

Haemme Kittilän terveyskeskukseen hammashoitajaa 3.9.2018 alkaen.
Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan (suu- ja hammashoito) tai hammashoitajan tutkinto sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia nimikesuojattuna ammatinharjoittajana. Kokemus valistustehtävistä katsotaan hakijalle eduksi. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimeen on 4 kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää 13.7.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

Etsivä nuorisotyöntekijä

Kittilän kunnassa on haettavana etsivä nuorisotyöntekijän määräaikainen tehtävä ajalle 1.9.2018 - 31.8.2019

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevia alle 29 vuotiaita nuoria ja ohjata heitä sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään nuoren pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Tehtävässä edellytetään nuoriso- ohjaajan, yhteisöpedagogin (AMK), sosionomin (AMK) tai muuta vastaavaa soveltuvaa koulutusta. Etsivä nuorisotyö toimii Kittilässä parityöskentelynä. Työ on liikkuvaa, joustavaa ja myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, sosiaalisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatillista tiimi- sekä verkostotyön osaamista. Edellytämme kokemusta nuorten parissa tehdystä työstä.

Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 3.8.2018. klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Vapaan sivistystyön lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry
Tilaa syöte Kittilän kunta syötteiden kerääjä - Kuntarekry