Kuntarekry

Työnsuunnittelija

Kittilän kunta julistaa haettavaksi työnsuunnittelijan toimen. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva keskiasteen tutkinto.
Tehtäviin kuuluu kunnan työllistämis- ja oppisopimusasiat, nuorten kesätyöllistäminen, yhteistyö sosiaalitoimen kanssa mm. kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisessa sekä muut toimistoalan tehtävät.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus liitteineen (CV) tulee jättää 10.3.2017 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa: www.kuntarekry.fi
Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse: kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteella: Kittilän kunnanhallitus, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi Hakemus - Työnsuunnittelija.

Kategoriat: Kuntarekry

Lähihoitajan työsuhde

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan pysyvä työsuhde.

Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Kokemus työskentelystä palveluasumisessa katsotaan hakijalle eduksi. Hakijan joustavuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde on Kittilän kuntaan, alkusijoituspaikkana on palvelutalo Metsola. Koeaika on 4 kk ja työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Hakemus tulee jättää 24.3.2017 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

vt. kunnanjohtaja

Kittilän kunta julistaa haettavaksi vt. kunnanjohtajan viran.

Vt. kunnanjohtajan tehtävänä on kunnan hallinnon, taloudenhoidon ja palvelutuotannon johtaminen, elinkeinoelämän kehittäminen ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpi alueellinen yhteistyö.

Vt. kunnanjohtajalta edellytetään virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä kokemusta johtotehtävistä.

Kittilän kansainvälistyessä sujuva englannin kielen taito on välttämätön.

Vt. kunnanjohtajan virka täytetään ajalle 1.5. - 31.12.2017.

Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kittilän kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset, joihin tulee liittää opinto- ja työtodistusjäljennökset, CV tai ansioluettelo sekä palkkatoivomus on toimitettava 10.3.2017 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa: www.kuntarekry.fi.

Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse: kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteella: Kittilän kunnanhallitus, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi Hakemus - Vt. kunnanjohtaja.

Kategoriat: Kuntarekry

Lastentarhanopettaja

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi kaksi vakituista lastentarhanopettajan tointa 1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Pätevyysvaatimus lastentarhanopettajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen (272/2005 § 7) pätevyys. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimissa on neljän kuukauden koeaika.
Hakemukset pyydetään jättämään 17.3.2017 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - lastentarhanopettaja.

Kategoriat: Kuntarekry

Lastenhoitaja

Kittilän varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastenhoitajan tehtävän 3.4.2017 alkaen toistaiseksi. Työ on vuorotyötä. Työn luonteen vuoksi tehtävässä vaaditaan lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 8 §:n mukainen lähihoitajan perustutkinto, joka suoritettu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti, lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) tai 16 §:n mukainen koulutason tutkinto (siirtymäsäännös) sekä hygieniaosaamiskortti.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004 sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Tehtäväkohtainen palkkaus 2070,58 €/kk.

Työn aloittamisesta voidaan neuvotella hakijan kanssa.

Hakemukset pyydetään jättämään 3.3.2017 klo 12 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Valvontaeläinlääkäri

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollossa on haettavana 28.2.2017 klo 15.00 mennessä

VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRANSIJAISUUS ajalle 10.4.2017-7.3.2018

Valvontaeläinlääkärin tämänhetkinen toimipiste on Kittilässä ja toiminta-alueena koko Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kunnat.

Tehtäviin kuuluvat eläinsuojelu-, eläintauti- ja sivutuotelain mukaiset viranomaistehtävät sekä elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta, eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavien laitosten valvonta sekä ensisaapumisvalvonta (yhteensä noin 70 % virka-ajasta). Lisäksi noin 30 % virka-ajasta on praktikkoeläinlääkärin tehtäviä sisältäen myös päivystysvelvollisuuden. Osan kesästä ja loka-joulukuussa (poroerotukset) viransijainen tekee 100 % praktikkoeläinlääkärin tehtäviä. Alueen muut praktikkoeläinlääkärit avustavat ja tukevat valvontaeläinlääkäriä tarvittaessa.

Viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Tehtävän hoitaminen vaatii hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Ennen viransijaisuuden vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä täytetään 10.4.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaisesti. Viran tehtäväkohtainen palkka on 4812,02 €/kk. Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee lähettää kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain: 126790. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo. Vaihtoehtoisesti kirjalliset hakemukset voi toimittaa osoitteeseen Sodankylän kunta, Kirjaamo, PL 60 (Jäämerentie 1), 99601 Sodankylä tai sähköisesti kirjaamo@sodankyla.fi.

Kategoriat: Kuntarekry

Lastentarhanopettajan sijaisuus

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastentarhanopettajan sijaisuuden ajalle 20.3.2017-30.1.2018. Pätevyysvaatimus lastentarhanopettajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen (272/2005 § 7) pätevyys. Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Sijaisuuden aloittamisesta ja päättymisestä voidaan neuvotella hakijan kanssa. Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Tehtäväkohtainen palkka 2524,59 euroa/kk.

Hakemukset pyydetään jättämään 24.2.2017 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - lastentarhanopettaja.

Kategoriat: Kuntarekry
Tilaa syöte Kittilän kunta syötteiden kerääjä - Kuntarekry