Kuntarekryn työpaikat Kittilässä

Tilaa syöte syöte Kuntarekryn työpaikat Kittilässä
Syötteen kokonainen osoite. 17 s sitten

Luokanopettaja

28.3.2017

Kittilän kunnassa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva luokanopettajan virka 1.8.2017 alkaen. Hakijalta katsotaan eduksi tieto- ja viestintäteknologian osaaminen.
Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.
Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Hakemus tulee jättää 13.4.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Luokanopettaja

28.3.2017

Kittilän kunnassa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva luokanopettajan virka 1.8.2017 alkaen. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä esi- ja alkuopetukseen, liikuntaan ja erityispedagogiikkaan. Eduksi katsotaan myös tieto- ja viestintäteknologian osaaminen.
Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.
Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Hakemus tulee jättää 21.4.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Luokanopettaja

28.3.2017

Kittilän kunnassa on haettavana viisi (5) määräaikaista luokanopettajan virkaa ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Hakijoilta toivotaan perehtyneisyyttä esi- ja alkuopetukseen, liikuntaan ja erityispedagogiikkaan. Eduksi katsotaan myös tieto- ja viestintäteknologian osaaminen.
Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.
Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Hakemus tulee jättää 13.4.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Koulusihteeri

28.3.2017

Kittilän kunnassa on haettavana koulusihteerin toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 1.6.2017 alkaen.
Pätevyysvaatimuksena on soveltuva AMK- tasoinen tutkinto. Eduksi katsotaan tietotekniikan erittäin hyvä osaaminen sekä perehtyneisyys perusopetuksen hallinnollisiin tehtäviin.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 13.4.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sivistystoimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Sairaanhoitajan/lähihoitajan sijaisuus

28.3.2017

Kittilän kunnassa on haettavana sairaanhoitajan/lähihoitajan kesälomasijaisuus.

Hakijoina huomioidaan myös sairaanhoitaja/lähihoitajaopiskelijat. Sijaisuus on kolmivuorotyötä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Hakijalta toivotaan oma-aloitteisuutta, motivoituneisuutta ja joustavuutta.

Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaisesti.

Hakemus tulee jättää 18.4.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Sairaanhoitajan/lähihoitajan kesälomasijaisuus

Kategoriat: Kuntarekry

Terveyskeskuslääkäri

27.3.2017

Kittilän kunnassa on haettavana kaksi (2) terveyskeskuslääkärin virkaa.

Tehtävässä edellytetään yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys.

Kittilän terveyskeskuksessa on 5,5 lääkärin virkaa, jotka kaikki ovat olleet vuosia täytettyjä. Potilastietojärjestelmänä käytetään Efficaa. Yöpäivystys on Lapin keskussairaalassa.

Palkkaus paikallissopimuksen mukaisesti.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on 6 kk:n koeaika.

Hakemus tulee jättää 21.4.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostiin otsikoksi tai kuoreen merkintä Terveyskeskuslääkärin virka.

Kategoriat: Kuntarekry

Liikuntasihteerin virka

27.3.2017

Kittilän kunnassa on haettavana liikuntasihteerin virka alkaen 1.6.2017.
Tehtävässä edellytetään liikunta-alan ammattikorkeakoulututkintoa. Eduksi katsotaan alan yliopistotutkinto. Tehtäviin kuuluu koko liikuntatoimen järjestämisen suunnittelu-, hallinto- ja täytäntöönpanotehtävät.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Hakemus tulee jättää ma 10.4.2017 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Vapaan sivistystyön lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Toimistosihteeri, vuorotteluvapaa

22.3.2017

Kittilän kunnassa on haettavana Revontuli-Opiston toimistosihteerin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 18.4.-14.10.2017.

Revontuli-Opisto on kolmen kunnan (Enontekiö, Kittilä ja Sodankylä) alueellinen kansalaisopisto, joka järjestää kurssitoimintaa paikalliseen sivistystarpeeseen. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat kurssitoiminnan järjestelyt, asiakaspalvelutehtävät, tiedottaminen ja laskutus.

Hakijalta edellytetään toimistosihteerin tehtäviin soveltuvaa koulutusta ja hänen tulee täyttää TE-toimiston määrittämät kriteerit vuorotteluvapaan sijaisuuteen.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 5.4.2017 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sivistystoimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Ympäristösihteeri

20.3.2017

Kittilän kunta julistaa haettavaksi ympäristösihteerin viran.

Pääasiallisena tehtävänä on ympäristönsuojelulaissa määrätyt tehtävät.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään sopiva korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto. Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaisesti.

Valittavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 7.4.2017 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - ympäristösihteeri.

Kategoriat: Kuntarekry

Sosiaalityöntekijän virka

9.3.2017

Kittilän kunnassa on haettavana sosiaalityöntekijän virka.

Tehtävässä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (272/2005) annetun lain 3 §:n mukaista pätevyyttä.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu aikuissosiaalityö alle 30 vuotiaiden kanssa, perheiden kanssa tehtävä sosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät tarvittaessa, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä sosiaalipäivystys (takapäivystys).

Palkkaus ja työaika ovat KVTES:n mukaiset. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Valitun tulee osoittaa ennen tehtävän vastaanottamista alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään työnantajalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Kategoriat: Kuntarekry