Kuntarekryn työpaikat Kittilässä

Tilaa syöte syöte Kuntarekryn työpaikat Kittilässä
Syötteen kokonainen osoite. 31 min 24 s sitten

Hortonomi

11 tuntia 4 min sitten

Kittilän kunta hakee vakituiseen palvelussuhteeseen työsopimussuhteista HORTONOMIA 1.1.2019 lähtien.

Hortonomin päätehtäviin kuuluu viheralueiden ja puistojen ylläpito, viherrakenteiden suunnittelu ja rakentaminen, maisemasuunnittelu, leikkipaikkojen ja - puistojen ylläpito sekä Levin alueen ulkoilu- ja kunnan moottorikelkkareittien kunnossapitoon liittyviä tehtäviä.
Hortonomin toimenkuvaan kuuluu myös toiminnan ja töiden johtaminen sekä organisointi ja asiakaspalvelutyö. Hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat töiden talouden suunnittelua ja seurantaa. Hortonomi toimii työryhmänsä lähimpänä esimiehenä.

Koulutusvaatimuksena on hortonomin tutkinto. Edellytämme hakijalta vähintään kolmen vuoden työkokemusta tehtäväkuvauksen mukaisista töistä. Työtehtävien hoidon takia tulee hakijalla olla vähintään B-luokan ajo-oikeus. Arvostamme hakijalta erityisesti yhteistyökykyä, neuvottelu- sekä organisointitaitoja sekä joustavuutta.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työsuhteen täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä terveyshuollon todistus terveyden tilastaan. Todistus ei saa olla 3 kuukautta vanhempi.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 2.12.2018 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Hortonomi.

Kategoriat: Kuntarekry

Koulunkäynninohjaaja

14.11.2018

Kittilän kunnassa on haettavana koulunkäynninohjaajan tehtävä ajalle 3.12.2018-31.5.2019.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen koulunkäynninohjaajan tehtävästä.

Hakemus tulee jättää 28.11.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Hakemus - koulunkäynninohjaaja

Kategoriat: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen sijaisuudet

8.11.2018

Kittilän kunnan varhaiskasvatus hakee eripituisiin sijaisuuksiin lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia. Voit olla joko opiskelija tai jo alalle valmistunut ammattilainen.
Tarjolla voi olla sekä päivätyötä että kaksi- ja kolmivuorotyötä. Sijoituspaikat Kittilän kirkonkylä, Sirkka, Raattama, Kaukonen tai Alakylä.

Laita sijaisuushakemuksesi sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Ilmoita hakemuksessasi millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Määritä, milloin olet käytettävissä ja mitkä sijoituspaikat tulevat kyseeseen. Päivitä hakemustasi tarvittaessa. Pidäthän myös yhteystietosi ajan tasalla, sillä se on edellytyksenä sijaisuuksien tarjoamiselle.

Otamme yhteyttä työnhakijaan haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja tutkintotodistukset sekä mahdolliset muut todistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Pyydämme hakijaa esittämään myös lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen voimassa oleva rikosrekisteriotteen.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Hammashoitajan toimi

8.11.2018

Haemme Kittilän terveyskeskukseen hammashoitajan sijaista ajalle 17.12.2018 - 26.4.2019.
Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan (suu- ja hammashoito) tai hammashoitajan tutkinto sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia nimikesuojattuna ammatinharjoittajana. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Kittilän terveyskeskuksessa työskentelee 4 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti ja 6 hammashoitajaa. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemus tulee jättää 30.11.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

2 Lähihoitajan työsuhdetta

7.11.2018

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana 2 lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Pääskylä, jossa asuu ikäihmisiä, kyseessä on tehostettu palveluasumisyksikkö.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhteet ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valittujen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 3.12.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteella; Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

Kotihoidonohjaajan virka

7.11.2018

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana kotihoidonohjaajan virka.

Hakijoilta edellytetään sosiaali- tai terveydenhuollon opistotason tai ammattikorkeakoulutason koulutusta, vahvaa kokemusta esimiestyöstä, työvuorosuunnittelusta ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Kotihoidonohjaajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja, omaaloitteisuutta, organisointitaitoja, paineensietokykyä ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, työsuhde on Kittilän kuntaan. Aloittaminen sovitaan erikseen. Virassa on 6 kk:n koeaika ja valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen virkasuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 3.12.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

Luokanopettaja

6.11.2018

Kittilän kunnassa on haettavana määräaikainen 4. luokan luokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.1. - 2.6.2019. Digiosaaminen katsotaan eduksi.
Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Kittilän kunnan sivistystoimiala tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaat kehittyvän ja turvalliset koulutuspalvelut opinnoissa edistymisen vaatimukset ja jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä hyvä elämän laadun tavoittamisen mahdollistavat taidot saavutetaan tasa-arvoisessa lapsiystävällisessä vuorovaikutteisessa sekä hyväksyvässä ilmapiirissä. Koulutuspalvelut tuotetaan Kittilän kunnassa kestävä kehitys sekä kokonaistaloudellisuus huomioiden. Tasa-arvon saavuttamiseksi kaikkea digitaalisen teknologian suomia mahdollisuuksia hyödynnetään täysimittaisesti.

Hakemus tulee jättää 23.11.2018 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Verkkopalvelupäällikkö

29.10.2018

Haemme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle verkkopalvelupäällikköä

Verkkopalvelupäällikön tehtävänä on tulevan Lapin maakunnan verkkopalvelu- ja verkkosivustokokonaisuuden suunnittelu ja toteutuksen koordinointi. Hakijalla tulee olla kokemusta verkkopalvelujen suunnittelusta ja koordinoinnista sekä ymmärrystä maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Verkkopalvelupäällikön tehtäviin kuuluu
- rakentaa maakunnan verkkopalvelukokonaisuutta ja verkkopalveluprosesseja eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden
- vastata verkkopalveluprojektin aikataulusta ja resursseista
- koordinoida verkkopalvelunäkökulmasta yhteistyötä eri työryhmien ja palveluntuottajien kanssa
- kehittää ylläpidon toimintamallia
- kouluttaa henkilöstöä maakunnan verkkopalvelukokonaisuuden ylläpitoon
- osallistua verkkopalveluiden sisällöntuotantoon
- osallistua sähköisten asiointipalvelujen valmisteluun
- osallistua valtakunnallisiin verkkopalveluyhteistyöryhmiin

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- ymmärrystä tulevaisuuden sähköisen asioinnin kokonaisuudesta
- ymmärrystä käyttäjälähtöisestä kehittämisestä ja palvelumuotoilusta
- osaamista ja kokemusta laajoista verkkopalvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävistä
- osaamista verkkopalveluiden hankinnasta
- taitoa johtaa verkkopalveluprojektia
- valmiutta tiimityöskentelyyn ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- hyvää kirjallista dokumentointikykyä

Katsomme eduksi
- kokemuksen erilaisista julkaisujärjestelmistä (teknistä osaamista esimerkiksi Drupal, WordPress, Liferay tms.)
- ketterän kehittämisen osaamista
- viestintäorientoituneisuutta

Ehdottomat vaatimukset:
- soveltuva korkeakoulututkinto
- työkokemusta osaamista edellyttävistä tehtävistä
- matkustusvalmius

Hakemukseen pyydetään liitettävän referenssejä aikaisimmista verkkosivuston kehittämisprojekteista ja hakijan roolista prosessissa.

Verkkopalvelupäällikkö työskentelee yhteistyössä maakunnan viestinnän ja osallisuuden valmistelijoiden, verkkopalvelutyöryhmän ja muiden maakuntien kanssa sekä valtakunnallisessa verkostossa. Työtä ohjaa uuden maakunnan väliaikaishallinto.

Työ on kokoaikainen ja se alkaa tammikuussa 2019. Tehtävä on määräaikainen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun loppuun asti. Tehtävän täyttäminen on ehdollinen ja riippuu maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvien lakien hyväksymisestä.

Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää oma palkkatoivomus. Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan maanantaihin 26. marraskuuta klo 16.00 mennessä ensisijaisesti Kuntarekryn kautta.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Verkkopalvelupäällikkö.

Kategoriat: Kuntarekry

Kiinteistönhoitaja

26.10.2018

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana kiinteistönhoitajan työsuhde.

Tehtävässä edellytetään kiinteistö-, sähkö- tai LVIA-alan ammatillinen tutkinto. Lisäksi edellytämme kokemusta kiinteistönhuollon alalta, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

Työtehtäviin kuuluu kiinteistönhuolto- ja päivystystehtävät eri kiinteistöissä. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työ alkaa joulukuussa 2018. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemus ja cv tulee jättää 19.11.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi. Sähköpostin aiheeksi 'Hakemus - kiinteistönhoitaja'.

Kategoriat: Kuntarekry

Ilmastointiasentaja

26.10.2018

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana ilmastointiasentajan työsuhde.

Tehtävässä edellytetään ilmastointiasentajan ammatillista tutkintoa. Lisäksi edellytämme kokemusta ilmanvaihdon mittauksista ja -säädöistä, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

Työtehtäviin kuuluu ilmanvaihdon mittaukset ja - säädöt eri kiinteistöissä ja pienet ilmanvaihdon asennustyöt. Palkkaus määräytyy kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti.

Työ alkaa joulukuussa 2018. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.
Hakemus ja CV tulee jättää 19.11.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi. Sähköpostin aiheeksi "Hakemus - Ilmastointiasentaja".

Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Kategoriat: Kuntarekry

Osastonhoitajan virka

22.10.2018

Kittilän kunta julistaa uudelleen haettavaksi avoterveydenhoidon osastonhoitajan viran. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

Hakijalta edellytetään alan ylempää korkeakouluasteen tutkintoa tai alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai aikaisempi opistotason erikoistutkinto. Hakijalla tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Hakijalle eduksi katsotaan terveydenhuollon esimies- ja johtamiskokemus.

Palkkaus ja työaika ovat KVTES:n mukaiset. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.

Hakemus tulee jättää 23.11.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (Kuntarekry.fi). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä; Hakemus - avoterveydenhoidon osastonhoitaja.

Kategoriat: Kuntarekry

Vs. kunnanjohtaja

8.10.2018

Kittilän kunta julistaa uudelleen haettavaksi vs. kunnanjohtajan viran ajalle 1.1. - 31.12.2019. Aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

Vs. kunnanjohtajan tehtävänä on kunnan hallinnon, taloudenhoidon ja palvelutuotannon johtaminen, elinkeinoelämän kehittäminen ja alueellinen yhteistyö.

Vs. kunnanjohtajalta edellytetään virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä -talouteen. Lisäksi edellytetään kokemusta johtotehtävistä. Sujuva englannin kielen taito on välttämätön.

Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja kunnallista virka- ja työehtosopimusta.

Kittilän kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset, joihin tulee liittää opinto- ja työtodistusjäljennökset, CV tai ansioluettelo sekä palkkatoivomus on toimitettava 16.11.2018 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa: www.kuntarekry.fi

Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse: kirjaamo(at)kittila.fi, sähköpostin aiheeksi Hakemus - Vs. kunnanjohtaja.

Kategoriat: Kuntarekry