Kuntarekryn työpaikat Kittilässä

Tilaa syöte syöte Kuntarekryn työpaikat Kittilässä
Syötteen kokonainen osoite. 33 min 17 s sitten

Lastentarhanopettaja

25.5.2018

Kittilän kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi lastentarhanopettajan sijaisuuden ajalle 1.8.2018 - 31.12.2019. Pätevyysvaatimus lastentarhanopettajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen (272/2005 § 7) pätevyys.

Työyhteisössä arvostamme positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtäväkohtainen palkka on 2556,15 €

Hakemukset pyydetään jättämään 8.6.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta, tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - lastentarhanopettaja.

Kategoriat: Kuntarekry

Myyjä, Kittilä 150-Puotiin

23.5.2018

Kittilän kunta hakee kesätyöntekijää Kittilä 150-Puotiin/ Kesäinfoon Kittilän keskustaan ajalle 11.6. - 31.7.2018.

Työtehtäviin koulutetaan kulttuuritoimen puolesta.
Työ on osa-aikaista. Työaika on keskimäärin 6h/pv. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Tehtävän kuvaus:
- Kittilä 150-tuotteiden myynti
- Kesäinfon tehtävät
- Muut oheistehtävät
- Ikä vähintään 18

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta 6.6.2018 klo 15.00 mennessä. Kesätyöpaikkaa voi hakea myös sähköpostitse kulttuuritoimisto@kittila.fi.

Kategoriat: Kuntarekry

Hallintojohtaja

16.5.2018

Kittilän kunta hakee hallintojohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2018 alkaen. Virka voidaan ottaa vastaan myös erikseen sovittavana aikana.

Hallintojohtaja on kunnanhallituksen alaisen hallinto-osaston toimialajohtaja sekä johtoryhmän jäsen.

Hallintojohtajan vastuualueena on kunnan yleishallinto, osallistuu taloussuunnitteluun, työllisyydenhoitoon sekä tietohallinnon koordinointiin ja johtamiseen.

Hallintojohtajan keskeisenä tehtävänä on avustaa ja toimia yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä toimia kunnanhallituksen esityksien valmistelijana.

Hallintojohtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Erityisesti arvostetaan perehtyneisyyttä kunnanhallinnon ja talouden alalla sekä kunta- ja hallintolain tuntemusta.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hallintojohtajan kokonaispalkka on 5.200 €/kk. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Virkaan valittaessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava kunnanhallitukselle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virkaan haetaan jättämällä kunnanvaltuustolle osoitettu hakemus liitteineen 31.5.2018 klo 15:00 mennessä Kittilän kunnan sähköiseen hakupalveluun osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä sähköisesti, hakemus voidaan toimittaa kunnanvaltuustolle osoitteeseen: Kittilän kunnanhallitus, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Koulunkäynninohjaaja

16.5.2018

Kittilän kunnassa on haettavana kaksi koulunkäynninohjaajan tehtävää Kittilän yläkouluun ajalle 8.8.2018-1.6.2019.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen koulunkäynninohjaajan tehtävästä.

Hakemus tulee jättää 30.5.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Hakemus - koulunkäynninohjaaja

Kategoriat: Kuntarekry

Fysioterapeutin toimi

14.5.2018

Kittilän kunnassa on haettavana fysioterapeutin toimi.

Kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin toimeen on alansa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto.

Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Työsuhteessa on 4 kk:n koeaika ja valitun on toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen todistus annetuista rokotuksista ennen valinnan vahvistamista.

Hakemus tulee jättää 28.5.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry

Valmentaja Levin Alppikouluun

9.5.2018

Haemme Levin Alppikoulun huippu-urheilulinjalle valmentajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.11.2018-30.4.2019.

Levin Alppikoulun huippu-urheilulinja tarjoaa valmennettaviksesi joukon motivoituneita, huipulle tähtääviä nuoria, jotka haastavat valmentajansa tukemaan kehitystään urheilijoina kokonaisvaltaisesti. Levin Alppikoulun huippu-urheilulinjan tärkein johtoajatus on laatu kaikessa tekemisessä. Oppivan, motivoivan ja innostavan ilmapiirin luominen on valmennuksen tavoite, johon koko tiimi on sitoutunut.

Työtehtävinäsi on huippu-urheilulinjan urheilijoiden valmentaminen yhdessä päävalmentajan kanssa sekä urheilijoiden fysiikkaharjoitusten ohjelmointi sekä toteutus. Lisäksi autat päävalmentajaa työssään alppikoulun päivittäisten asioiden hoitamisessa. Työsi on monipuolista ja tapahtuu niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kelpoisuusvaatimuksena on Alppikoulun suorittaminen urheilijana ja/tai usean vuoden työkokemus alppivalmentajana sekä sujuva englanninkielen taito. Lisäksi eduksi katsotaan soveltuva korkeakoulututkinto, ammattivalmentajan tutkinto sekä saksan kielen taito. Työ edellyttää asumista Kittilässä.

Hakemus palkkatoiveineen tulee jättää 23.5.2018 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo@kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän sivistystoimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Valmentaja Levin Alppikoulu

9.5.2018

Haemme Levin Alppikoulun huippu-urheilulinjalle valmentajaa määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 13.8.2018. Työsuhteen kesto neuvotellaan erikseen hakijan kanssa.

Levin Alppikoulun huippu-urheilulinja tarjoaa valmennettaviksesi joukon motivoituneita, huipulle tähtääviä nuoria, jotka haastavat valmentajansa tukemaan kehitystään urheilijoina kokonaisvaltaisesti. Levin Alppikoulun huippu-urheilulinjan tärkein johtoajatus on laatu kaikessa tekemisessä. Oppivan, motivoivan ja innostavan ilmapiirin luominen on valmennuksen tavoite, johon koko tiimi on sitoutunut.

Työtehtävinäsi on huippu-urheilulinjan urheilijoiden valmentaminen yhdessä päävalmentajan kanssa sekä urheilijoiden fysiikkaharjoitusten ohjelmointi sekä toteutus. Lisäksi autat päävalmentajaa työssään alppikoulun päivittäisten asioiden hoitamisessa. Työsi on monipuolista ja tapahtuu niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kelpoisuusvaatimuksena on Alppikoulun suorittaminen urheilijana ja/tai usean vuoden työkokemus alppivalmentajana sekä sujuva englanninkielen taito. Lisäksi eduksi katsotaan soveltuva korkeakoulututkinto, ammattivalmentajan tutkinto sekä saksan kielen taito. Työ edellyttää asumista Kittilässä.

Hakemus palkkatoiveineen tulee jättää 23.5.2018 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo@kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän sivistystoimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kategoriat: Kuntarekry

Sosiaalityöntekijän virka

8.5.2018

Kittilän kunnassa on haettavana sosiaalityöntekijän virka.

Tehtävässä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (272/20
05) annetun lain 3 §:n mukaista pätevyyttä.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät, lapsiperheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö alle 30 -vuotiaiden asiakkaiden kanssa sekä sosiaalipäivystys (takapäivystys).

Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Valitun tulee osoittaa ennen tehtävän vastaanottamista alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään työnantajalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemus tulee jättää 28.5.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (Kuntarekry.fi). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen Kittilän kunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä Hakemus - sosiaalityöntekijän virka.

Kategoriat: Kuntarekry

Lähihoitajan työloman sijaisuus

4.5.2018

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on avoinna lähihoitajan työloman sijaisuus 31.1.2019 saakka. Sijoituspaikkana on kotihoito.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus kotihoidosta sekä oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja paineensietokyky. Oman auton käyttö työn hoitamiseksi on välttämätöntä.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:in mukaisia. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja sijaisuudessa on 4 kk:n koeaika. Aloittamisajankohta voidaan sopia erikseen.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa ole-vasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus rokotussuojasta.

Hakemus tulee jättää 31.5.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoit-teeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Kategoriat: Kuntarekry