Asemakaavat

Tulostettava sivu

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja siinä ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemankuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.


Asemakaavan laatiminen etenee seuraavanlaisesti:

- Kunnanhallituksen päätös asemakaavan laatimisesta
- Ilmoitus kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpito
- Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa
- Kaavan valmisteluaineiston nähtävilläpito
- Kaavaehdotuksen nähtävilläpito
- 2. Viranomaisneuvottelu
- Kaavaehdotus kunnanvaltuuston käsittelyyn


Vireillä olevat kaavoitushankkeet

Levin ajantasakaava 2019

Kittilän ajantasakaava 2019


Lainvoimaiset asemakaavat ja rakennustapaohjeet

 

Osa Levin ja Kittilän asemakaavoista vuodesta 2001 alkaen.

 

Levin korttelin 965 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 6.5.2019 § 20. Kuulutettu voimaantulleeksi 18.6.2019
Kaavakartta
Kaavaselostus

 

Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 4.3.2019 § 7. Kuulutettu voimaantulleeksi 10.5.2019.
Kaavakartta
Kaavaselostus

 

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 4.3.2019 § 8. Kuulutettu voimaantulleeksi 24.4.2019.
Kaavakartta
Kaavaselostus
Rakennustapaohje

 

Levin asemakaava-alueen kortteleiden 97 ja 98 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.8.2018 § 47. Kuulutettu voimaantulleeksi 24.10.2018.
Kaavakartta
Kaavaselostus

 

Akanrovan alueen asemakaava II-vaihe

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.12.2017 § 84. Kuulutettu voimaantulleeksi 26.4.2018.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakennustapaohje

 

Immeljärven korttelin 690 asemakaavamuutos (Tila Joensuu RN:o 20:25)

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.5.2016 § 30. Kuulutettu voimaantulleeksi 5.7.2016.

Kaavakartta

Rakennustapaohjeet

Kaavaselostus


Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuuston hyväksynyt 20.6.2016 § 38. Kuulutettu voimaantulleeksi 12.8.2016.

Kaavakartta

Kaavaselostus


Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos korttelit 250-253 ja kortteli 219 tontti 4

(Ylä-Kittilän niitty)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.9.2015 § 46.

Kaavakartta

Havainnekuva

Kaavaselostus


Kittilän teollisuusalueen asemakaava

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.9.2015 § 47.

Kaavakartta

Havainnekuva

Kaavaselostus


Levin Rakkavaara 9 asemakaava ja

Levin korttelin 420 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.6.2015 § 37.

Kaavakartta "Laturakka" (Rakkavaara 9)

Kaavakartta kortteli 420

Laturakan rakennustapaohjeet


Ylä-Levi, korttelit 1154 ja 1156/1 (osa 1)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 29.3.2010 § 13.

Asemakaava

Kaavamäärykset

Laatu- ja ympäristöohje


Ylä-Levin (osa 2)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2013 § 53.

Asemakaava 

Kaavaselostus 

Kaavamääräykset 

Laatu- ja ympäristöohje

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan seurantalomake 

Havainnekuva

Kortteliryhmät

Leikkaukset 1

Leikkaukset 2

Leikkaukset 3

Liikennejärjestelyt

Luontoselvitys

Maisemaselvitys

Maisemaselvitys kartta

Maisemasuositukset kartta

Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymälinjat

Palvelurakenneselvitys

Pelastusreitit

Pysäköinti

Pysäköintikerrokset

Varjotutkielmat

Vesihuollon yleissuunnitelma


Levin korttelin 27 tontin 1, korttelin 31 tontin 7 ja korttelin 299 (Hissitien asemakaava, osa 2)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 23.3.2015 § 18.

Asemakaava

Havainnekuva

Kaavaselostus


Levin korttelin 32 tontit 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tontit 2 ja 3 (Hissitien asemakaava, osa 1)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.1.2015 § 6.

Asemakaava

Havainnekuva

Kaavaselostus


Levin kortteli 33/1 ja 6 sekä kortteli 35/5

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 § 31.

Asemakaava

Kaavaselostus


Kittilän kirkonkylän kortteli 348 (koulukeskus) ja palloilukentän alue

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 8.4.2013 § 38.

Asemakaava
Kaavaselostus


Levin Ounasrannan sähköasema

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013, § 41.

Asemakaava
Kaavaselostus


Levin Utsuvaara kortteli 820

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.2.2013 § 32.

Asemakaava
Kaavaselostus


Levin korttelit 150, 165 ja 166 (Sirkan koulu ja päiväkoti)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.2.2013 § 31.

Asemakaava 

Kaavaselostus


Levin korttelit 503 ja 547 (Levijärven alue)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013 § 27.

Asemakaava 
Kaavaselostus 


Levin keskustan korttelit 30-37

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2001 § 45.

Asemakaava
Kaavamerkinnät
Rakentamistapaohjeet


Levintori

Asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.1.2006 § 5

Asemakaava 
Rakentamistapaohjeet


Rakkavaara VII

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.12.2003 § 59.

Asemakaava

Rakennustapaohjeet 


Rakkavaara VIII

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2001 § 106.

Asemakaava

Rakentamistapaohjeet 


Utsu I

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2001 § 105.

Asemakaava 

Rakentamistapaohjeet 


Utsu II

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.9.2006 § 61.

Asemakaava 

Rakentamistapaohjeet 


Kirkonkylän urheilukenttä

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.01.2012 § 4.

Asemakaava 

Kaavaselostus


Akanrovan asemakaavamuutos (Ounasjoentien alue)

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.03.2011 § 16.

Asemakaava

Kaavaselostus


Kirkonkylän aluelämpölaitos

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.09.2011 § 41.

Aasemakaava

Kaavaselostus


Taalo korttelit 722-749

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 § 68.

Asemakaava


Tievan alue korttelit 659 ja 972

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 31.1.2011 § 5.

Asemakaava 

Kaavaselostus 


Atri

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.2.2008 § 11.

Asemakaava

Rakentamistapaohjeet


Golf-ranta

Asemakaavan on Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.5.2008 § 32.

Asemakaava 

Rakennustapaohjeet


Levin  korttelit 205 ja 206

Asemakaavamuutoksen on Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.5.2008 § 34.

Asemakaava 


Levin lounaisrinne

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 30.6.2008 § 52.

Asemakaava osa 1  

Asemakaava osa 2

Asemakaava osa 3 

Asemakaava osa 4 

Kaavamerkinnät 

Rakentamistapaohjeet kunnahallitus on hyväksynyt 26.8.2008 § 492
Rakentamistapaohjeet


Hamppujärven alue

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 30.6.2008 § 54 asemakaavamuutoksen.

Asemakaava


Lähirakka

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 16.3.2009 § 40.

Asemakaava

Rakennustapaohjeet


Sirkan kyläalue

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 30.6.2008 § 53.

Asemakaava


Levin korttelit 610, 617 ja 618

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 28.6.2010 § 42.

Asemakaava 

Rakentamistapaohjeet


Lainvoimaiset ranta-asemakaavat ja rakennustapaohjeet

Ounaslohen ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 24.6.2019 § 30.

 

Kunnanhallitus on 11.2.2020 § 31 tekemällään päätöksellä määrännyt Ounaslohen ranta-asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Ranta-asemakaava tulee voimaan, siltä osalta johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan 7.5.2020

Valituksen alaisia alueita ovat korttelit 13, 14, 21 ja 22.

 

Ranta-asemakaava 1/2
Ranta-asemakaava 2/2

 

Kaavaselostus

 


Taivaanvalkeat / Akanvuoman ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 23.4.2018 § 26.

Kunnanhallitus on 14.8.2018 § 260 tekemällään päätöksellä määrännyt Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Ranta-asemakaava tulee voimaan, siltä osalta johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan, 12.9.2018

Ranta-asemakaava

Kaavaselostus + liitteet

 


 

Ahvenjärvi, korttelit 70-82

Ranta-asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.11.2007 § 57.

Ranta-asemakaava

Rakentamistapaohjeet 


Ahvenjärven korttelit 40, 42, 43, 45, 47

(tilat RN:ot 21:57 ja 21:60)

Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavamuutoksen 16.3.2009 § 41.

Ranta-asemakaava


Harrisaajon ranta-asemakaava

(tilat RN:ot 17:13, 16:32, 16:66)

Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan 16.3.2009 § 44.

Ranta-asemakaava


Tuulijoen ranta-asemakaava

(tilat RN:ot 17:118, 17:119 ja 17:120)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 16.3.2009 § 43.

Ranta-asemakaava


Lainiojoen-Vesikkopalon ranta-asemakaava

(korttelit 4, 5, 21, 22)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 16.3.2009 § 42.

Ranta-asemakaava 


 

 

Sivua päivitetty: 
6.5.2020