ELY-keskus, tulvatiedote 1/2017: Kevään jääsahaukset aloitetaan viikolla 14

Tulostettava sivu

ELY-keskus, Lappi, tiedote 28.3.2017

Alueella liikkujia varoitetaan avatuista railoista ja jään päälle tulevasta vedestä

 

Kevään jääsahaukset aloitetaan Lapissa Simojoelta 3.4.2017. Simojoella sahauksia tehdään Asemakylällä siltojen välisellä jokiosuudella sekä Nikkilänsuvannon alueella. Suunnitelluilla Simojoen sahauskohteilla jään paksuus vaihtelee 50 – ­75 cm välillä. Arvioitu työn kestoaika on 2 vuorokautta. Simojoelta jääsaha siirtyy Tornionjoelle, jossa sahauksia on suunniteltu tehtäväksi Hellälässä, Tornion kaupungin kohdalla sekä Vojakkalassa. Jään paksuudet suunnitelluilla Tornionjoen sahausalueilla vaihtelevat 50 – 70 cm välillä.

 

Alustavan ohjelman mukaan noin 3 viikon aikana tehtävissä jokijäiden sahauksissa syntyy 18 cm leveää railoa yhteensä noin 60 – 80 kilometriä. Sahauksilla pyritään ehkäisemään jääpatojen syntyminen kriittisimmille jokiosuuksille.

 

Noin 10 tonnia painava jääsaha tarvitsee toimiakseen alleen 0,5 m teräsjäätä. Jään päällä oleva lumi, sohjo ja vesi voivat vaikeuttaa sahaustyötä. Jäänsahauskoneen etenemisnopeus on 1000 metriä tunnissa. Sahausta tehdään kaksivuorotyönä.

 

Ounasjoen alaosan jäänsahaustarve tarkastetaan vielä viikolla 15. Heikkojen jääolosuhteiden takia sahauksia ei tehdä Ounasjoen yläosalla, Kemijoella ja Ivalojoella.

 

Lapin lumitilanne 28.3.2017

 

Lapin vesistöjen lumen vesiarvot ovat ajankohdalle tavanomaisella tasolla tai hieman sitä suuremmat.  Erityisesti Kittilän yläpuolella ja Ivalojoen sekä Tornionjoen latva-alueilla on runsaasti lunta. Tämän kevään tulvan suuruutta ei kuitenkaan vielä voida luotettavasti ennustaa, koska sulamisajan sääolosuhteet ja loppukevään sekä sulamisajankohdan sateiden suuruudet vaikuttavat merkittävästi tulvan suuruuteen. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan tulvista tulee suuruudeltaan keskimääräiset.

 

Voimakas lumen sulaminen Lapin alueella alkaa yleensä huhtikuun loppupuolella ja ensimmäiset tulvatilanteet ajoittuvat usein Vapun tienoille Simojoen vesistössä.  Lapin ELY-keskuksessa seurataan aktiivisesti tulvatilanteen kehittymistä.

 

Seuraava tulvatiedote annetaan viikolla 16 tai aiemmin, mikäli vesistöolosuhteissa tapahtuu yllättävän nopeita muutoksia.  Lapin ELY-keskuksen tiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi.

 

Tulvatilanteen kehittymistä vesistöennustemallien avulla voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa http://ilmatieteenlaitos.fi/tulvakeskus.  Tulvakeskuksen laatima ajankohtainen vesitilanne koko maan osalta löytyy verkosta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/vesitilanne.

 

Lisätietoja:

Insinööri Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397
Insinööri Timo Alaraudanjoki, puh 0295 037 282
Rakennuttamisinsinööri Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391

Sivua päivitetty: 
29.5.2017