Kuntarekry

Varhaiskasvatuspäällikön sijaisuus

Kittilän varhaiskasvatuspäällikön jäädessä virkavapaalle haemme hänen sijaisekseen varhaiskasvatusalan esimiestyössä toiminutta ammattilaista. Varhaiskasvatuksen alueella Kittilässä toimii noin 80 työntekijää ja lapsia noin 350.

Kelpoisuusehtona virkaan on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272 § 10).

Viransijaisuus on ajalle 9.4.-17.6.2018.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset.
Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 29.3.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Virkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Categories: Kuntarekry

Päiväkodin johtaja

Kittilän kunnassa on haettavana päiväkodin johtajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona virkaan on sosiaalihuollon kelpoisuuslain 7 §:n mukainen kelpoisuus. Johtajalta vaaditaan vahvaa pedagogista johtajuutta, avarakatseisuutta, yhteistyötaitoja sekä työn laaja-alaista hallintaa. Arvostamme alan ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai kokemusta esimiestyöstä. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2. mom. mukainen ote. Virassa on 6 kk:n koeaika.

Hakemus tulee jättää 13.4.2018 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisessä osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Virkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse: kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Categories: Kuntarekry

Erityislastentarhanopettaja

Haemme Kittilän varhaiskasvatukseen tiimityötaitoista erityislastentarhanopettajaa vakituiseen toimeen 2.5.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus 2584,03 eur ja rekrytointilisä 251,97 eur.

Kelpoisuusehtona tehtävässä on sosiaalihuollon kelpoisuuslain 9 §:n ja kelpoisuusasetuksen 2 §:n mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus ja sen lisäksi suoritettu erikoistumiskoulutus.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuutta osoittavat todistukset.
Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 6.4.2018 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Toimea on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Categories: Kuntarekry

Lähihoitajan sijaisuuksia/Kotihoito

Kotihoidossa lähihoitaja työskentelee asiakkaan kotona itsenäisesti. Työtehtävät ovat pääsääntöisesti hoitotyön perustehtäviä ja työ tapahtuu kolmessa vuorossa. Ajokortti on välttämätön ja oman auton käyttömahdollisuudesta on hyötyä. Opiskelijana saat myös hyvää työkokemusta ja opit paljon uusia asioita ammattitaitoisen työyhteisön kanssa.

Arvostamme työkokemusta vastaavista tehtävistä vanhustyössä, asiakaslähtöistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja yhteistyökykyä.

Työntekijässä arvostamme myös innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön. Olet joustava, oma-aloitteinen ja haluat oppia uutta etkä pelkää tarttua haasteisiin.

Huomioimme sijaisuuksiin myös alan yli 18 vuotiaat opiskelijat, joilla on riittävät valmiudet työtehtävien hoitoon.

Haemme myös keikkailevia hoitajia kotihoitoon. Keikkatyö antaa sinulle erinomaisen näköalapaikan erilaisiin tehtäviin ja arvokasta työkokemusta. Keikkatyötä voi tehdä silloin kun sinulle parhaiten sopii, vaikka opiskelun tai toisen työ ohessa. Keikkatyön kautta sinulle voi halutessasi avautua mahdollisuuksia pitempiaikaisiin sijaisuuksiin tai jopa vakituiseen työsuhteeseen.

Tehtävässä edellytetään Tartuntalain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Mikäli kiinnostuit, laita vapaamuotoinen hakemus osoitteella: carita.saarinen(at)kittila.fi tai sähköisen hakulomakkeen kautta.

Otsikoithan hakemuksesi " Hakemus kesätyö".

Lämpimästi tervetuloa joukkoomme!

Categories: Kuntarekry

Ravitsemistyöntekijä

Kittilän kunnassa on haettavana ravitsemistyöntekijän sijaisuus ajalle 1.4.2018 - 31.3.2019. Ensisijaisena työpisteenä on Sirkan vuorohoidon keittiö.

Pätevyysvaatimuksena on ravitsemistyöntekijän koulutus tai muu vastaava koulutus.

Toimi on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus tulee jättää 27.3.2018 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi jättää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen: Kittilän kunta/tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä: Ravitsemistyöntekijä.

Categories: Kuntarekry

Luokanopettaja

Kittilän kunnassa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva luokanopettajan virka 1.8.2018 alkaen.
Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 4.4.2018 klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Categories: Kuntarekry

Terveydenhoitajan kesälomasijaisuus

Kittilän kunnassa on haettavana terveydenhoitajan kesälomasijaisuus ajalla 29.5. - 2.9.2018.

Hakijoilta edellytetään terveydenhoitajan tutkintoa.
Yhteistyötaidot, oma-aloitteisuus, motivoituneisuus ja asiakaslähtöisyys katsotaan hakijalle eduksi.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, työsuhde on Kittilän kuntaan. Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä ja tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen todistus annetuista rokotuksista.

Hakemus tulee jättää 29.3.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100

Categories: Kuntarekry

Tekninen sihteeri

Kittilän kunnassa haettavana teknisen sihteerin toistaiseksi voimassa oleva toimi.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva AMK - tasoinen tutkinto. Eduksi katsotaan tietotekniikan hyvä osaaminen sekä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin.

Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Hakemus tulee jättää 26.3.2018 klo 16 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse; kirjaamo(at)kittila.fi.

Categories: Kuntarekry

Sairaanhoitajan työloman sijaisuus

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on uudelleen haettavana sairaanhoitajan työloman sijaisuus 18.12.2018 saakka. Sijoituspaikkana on palvelutalo Koivukoti.

Hakijoilta edellytetään sairaanhoitajan tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus palveluasumisesta sekä oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja paineensietokyky.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukainen, kyseessä on päivätyö ma-pe. Työsuhde on Kittilän kuntaan ja sijaisuudessa on 4 kk:n koeaika. Aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Sairaanhoitaja sijaistaa tarvittaessa vastaavaa hoitajaa.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus annetuista rokotuksista ja tieto soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 28.3.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoit-teeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Categories: Kuntarekry

3 Lähihoitaja pysyvää työsuhdetta

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana 3 lähihoitajan pysyvää työsuhdetta. Alkusijoituspaikkana on palvelutalo Metsola, jossa asuu kehitysvammaisia ihmisiä ja ikäihmisiä.

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa. Kokemus työskentelystä palveluasumisessa katsotaan eduksi. Hakijan joustavuus, motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja tiimityötaidot ovat ominaisuuksia, joita työnantaja arvostaa.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhteet ovat Kittilän kuntaan ja koeaika on 4 kk. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valittujen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa ole-vasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen todistus annetuista rokotuksista ja tieto soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 28.3.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoit-teeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Categories: Kuntarekry

Lähihoitaja

MALLITEKSTI, MUOKKAA ENNEN KUIN JULKAISET

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan määräaikaisia vuosilomien sijaisuuksia, kestoltaan 1-3kk. Työpaikkana on palvelutalo Pääskylä, jossa on 3 avointa sijaisuutta ja palvelutalo Metsola, jossa on 2 avointa sijaisuutta.

Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa, tai voi olla lähihoitaja opiskelija, jolla on suoritettuna lääkehoito. Kokemus työskentelystä palveluasumisessa katsotaan hakijalle eduksi.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde on Kittilän kuntaan. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen.

Työhön tulevien tulee esittää todistus opinnoista ja mahdolliset työtodistukset, sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48§
mukainen todistus annetuista rokotuksista.

Hakemus tulee jättää 15.3.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkoja on mahdollista hakea myös sähköpostitse
Pääskylä: maija.grekula@kittila.fi tai Metsola: merja.korva@kittila.fi ja puhelimitse, Maija Grekula p.040-7493440, Merja Korva p.0400-356481

Categories: Kuntarekry

Fysioterapeutin toimi

Kittilän kunnassa/vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana fysioterapeutin toimi.

Hakijoilta edellytetään fysioterapeutin tutkintoa ja oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon
ammattihenkilönä. Fysioterapeutin kotiosasto on kotihoito ja fysioterapeutti toteuttaa tehostettua koti-kuntoutusta kotihoidon asiakkaille tukien nopeampaa osastolta kotiutumista ja kotona selviytymistä sekä ohjaa toimintatuokioita palveluasumisessa ja tarvittaessa opastaa henkilökuntaa ergonomia asioissa. Hän toimii pääsääntöisesti kotiutus/muistihoitajan työparina.

Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia, työsuhde on Kittilän kuntaan. Aloittaminen sovitaan erikseen. Työsuhteessa on 4 kk:n koeaika ja valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työn vastaanottamista.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen todistus annetuista rokotuksista ja tieto soveltuvuudesta.

Hakemus tulee jättää 16.3.2018 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena
osoitteella: Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

Categories: Kuntarekry

Ilmastointiasentaja

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana ilmastointiasentajan työsuhde.

Tehtävässä edellytetään ilmastointiasentajan ammatillista tutkintoa. Lisäksi edellytämme kokemusta ilmanvaihdon mittauksista ja -säädöistä, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

Työtehtäviin kuuluu ilmanvaihdon mittaukset ja - säädöt eri kiinteistöissä ja pienet ilmanvaihdon asennustyöt. Palkkaus määräytyy kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti.

Työ alkaa huhtikuussa 2018. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.
Hakemus ja CV tulee jättää 19.3.2018 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi. Sähköpostin aiheeksi "Hakemus - Ilmastointiasentaja".

Categories: Kuntarekry

Laitosapulaisten sijaisuuksia

Kittilän kunta hakee lyhyt- ja pidempiaikaisiakin sijaisia laitosapulaisten tehtäviin terveyskeskukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto tai riittävä työkokemus. Muodollisesti kelpoisten sijaisten puuttuessa otetaan huomioon myös hakijat, joilla ei ole muodollista pätevyyttä.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Sijaisuuksia on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveystoimi, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kuoreen ja sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - Laitosapulaisten sijaisuuksia

Categories: Kuntarekry

Toimistotyöntekijä

Kittilän kunnassa teknisellä osastolla rakennusvalvonnassa on haettavana toimistotyöntekijän määräaikainen toimi. (31.12.2018 saakka).

Hakijalta edellytetään toisen asteen ammattitutkinto ja lisäksi kokemusta toimistotyöstä. Lisäksi katsotaan eduksi arkistotoimen hallinta.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 13.3.2018 klo 16 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi. Sähköpostin aiheeksi merkintä "Hakemus - toimistotyöntekijä".

Categories: Kuntarekry

Yhdyskuntainsinööri

Kittilän kunnan tekninen osasto julistaa uudelleen haettavaksi yhdyskuntainsinöörin toimen.

Yhdyskuntainsinööri vastaa kunnan liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten alueiden toiminnasta. Pääasiallisena tehtävänä on katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii myös kunnan reittivastaavana.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimusten mukaan, mutta palkkauksesta voi esittää myös oman toivomuksensa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 16.3.2018 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kittilän kunta, Tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kuoreen tai sähköpostin aiheeksi merkintä Hakemus - yhdyskuntainsinööri.

Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Categories: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta aggregator - Kuntarekry