Kuntarekry

Luokanopettaja

Kittilän kunnassa on haettavana määräaikainen luokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.2. - 1.6.2019. Erityisopettajan pätevyys katsotaan eduksi. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Ennen viran vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Kittilän kunnan sivistystoimiala tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaat kehittyvän ja turvalliset koulutuspalvelut opinnoissa edistymisen vaatimukset ja jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä hyvä elämän laadun tavoittamisen mahdollistavat taidot saavutetaan tasa-arvoisessa lapsiystävällisessä vuorovaikutteisessa sekä hyväksyvässä ilmapiirissä. Koulutuspalvelut tuotetaan Kittilän kunnassa kestävä kehitys sekä kokonaistaloudellisuus huomioiden. Tasa-arvon saavuttamiseksi kaikkea digitaalisen teknologian suomia mahdollisuuksia hyödynnetään täysimittaisesti. Hakemus tulee jättää 31.1.2019 klo 12.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Categories: Kuntarekry

Ravitsemistyöntekijä

Kittilän kunnassa on haettavana vakituinen ravitsemistyöntekijän toimi. Työ alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan. Pätevyysvaatimuksena on ravitsemistyöntekijän koulutus tai muu vastaava koulutus. Toimi on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemus tulee jättää 28.1.2019 klo 13.00 mennessä ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi jättää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai kirjeellä osoitteeseen: Kittilän kunta/tekninen osasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä: Ravitsemistyöntekijä.
Categories: Kuntarekry

Varhaiskasvatuksen sijaisuudet

Kittilän kunnan varhaiskasvatus hakee eripituisiin (1-12 kuukautta) sijaisuuksiin lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia. Voit olla joko opiskelija tai jo alalle valmistunut ammattilainen. Tarjolla voi olla sekä päivätyötä että kaksi- ja kolmivuorotyötä. Sijoituspaikat Kittilän kirkonkylä, Sirkka, Raattama, Kaukonen tai Alakylä. Laita sijaisuushakemuksesi sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Ilmoita hakemuksessasi millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Määritä, milloin olet käytettävissä ja mitkä sijoituspaikat tulevat kyseeseen. Päivitä hakemustasi tarvittaessa. Pidäthän myös yhteystietosi ajan tasalla, sillä se on edellytyksenä sijaisuuksien tarjoamiselle. Otamme yhteyttä työnhakijaan haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja tutkintotodistukset sekä mahdolliset muut todistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Pyydämme hakijaa esittämään myös lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen voimassa oleva rikosrekisteriotteen. Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän koululautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Categories: Kuntarekry

Lähihoitaja

Haemme lähihoitajia kesäsijaiseksi Palvelutalo Pääskylään ja Palvelutalo Metsolaan. Tervetuloa kesätöihin Palvelutalo Pääskylään Kittilään. Ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö sijaitsee rantamaisemassa keskustan tuntumassa. Palvelutalo Pääskylässä tarjotaan asukkaille ohjattua virkistystoimintaa, eri järjestöjen tilaisuuksia, yhteistoimintaa, hartaus- ja muistotilaisuuksia. Tällä ilmoituksella haetaan kesäsijaisia myös Palvelutalo Metsolaan, joka tarjoaa laadukkaan hoidon ja huolenpidon kehitysvammaisille ihmisille ja ikäihmisille. Asiakas saa Metsolassa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sekä tukea selviytyä arjessa, itsenäisesti ja autettuna, ohjattuna. Kehitysvammaisille järjestetään toimintaa, jonka avulla ylläpidetään ja parannetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä yksilöllisten hoito- ja palvelusuunnitelmien sekä erityishuolto-ohjelmien avulla. Ikäihmisten hoidon perusajatuksena on vanhuuden ymmärtäminen ainutkertaisena elämänvaiheena, voimavarana ja vahvuutena. Hyvä ja antoisa hoitosuhde perustuu kunnioitukseen. Palvelutalo Metsola sijaitsee Palvelutalo Pääskylän naapurissa. Olet joustava, motivoitunut, oma-aloitteinen ja pystyt työskentelemään niin tiimissä, kuin itsenäisestikin. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde on Kittilän kuntaan. Työn aloittamisajankohta sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen työsuhteen vastaanottamista. Haastatteluun tuodaan mukana alkuperäiset opinto- ja työtodistukset, todistus voimassa olevasta hygieniapassista sekä tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen todistus soveltuvuudesta. Hakemus tulee jättää 30.3.2019 klo 15 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.
Categories: Kuntarekry

Huoltomestari

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana huoltomestarin toimi. Huoltomestari vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja vetää kiinteistönhuoltotiimiä. Kiinteistönhoito käsittää mm. vikakorjauksia, huoltoja ja kulutusseurantaa BEM-kiinteistötietojärjestelmien avulla sekä talotekniikan ohjauksen rakennusautomaatiolla. Tehtävässä edellytetään vähintään huoltomestarin tutkintoa, rakennustekniikan tai LVI-tekniikan teknikon tutkintoa. Lisäksi edellytämme suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti, kokemusta kiinteistöjen ylläpidosta ja esimiestyöstä, kiinteistötietojärjestelmän hallintaa, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä. Odotamme sinulta aktiivisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme kiinteistönpidon tietojärjestelmien tuntemusta, esimieskokemusta ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Työ alkaa helmikuulla 2019. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 21.1.2019 klo 15 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).
Categories: Kuntarekry

Ilmastointiasentaja

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana ilmastointiasentajan työsuhde. Tehtävässä edellytetään ilmastointiasentajan ammatillista tutkintoa. Lisäksi edellytämme kokemusta ilmanvaihdon mittauksista ja -säädöistä, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä. Työtehtäviin kuuluu ilmanvaihdon mittaukset ja - säädöt eri kiinteistöissä ja pienet ilmanvaihdon asennustyöt. Palkkaus määräytyy kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti. Työ alkaa helmikuulla 2019. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemus ja CV tulee jättää 21.1.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi. Sähköpostin aiheeksi "Hakemus - Ilmastointiasentaja". Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.
Categories: Kuntarekry

Kiinteistönhoitaja

Kittilän kunnan teknisellä osastolla on haettavana kiinteistönhoitajan työsuhde. Tehtävässä edellytetään kiinteistö-, sähkö- tai LVIA-alan ammatillinen tutkinto. Lisäksi edellytämme kokemusta kiinteistönhuollon alalta, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä. Työtehtäviin kuuluu kiinteistönhuolto- ja päivystystehtävät eri kiinteistöissä. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työ alkaa helmikuulla 2019. Työssä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Hakemus ja cv tulee jättää 21.1.2019 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi. Sähköpostin aiheeksi 'Hakemus - kiinteistönhoitaja'. Edelliset hakemukset (ajalta 19.1. - 12.2.2018 ja 26.10. - 19.11.2018) otetaan huomioon.
Categories: Kuntarekry
Subscribe to Kittilän kunta aggregator - Kuntarekry