Kuulutus: Hakemus Kittilän Venejoen sora-alueen maa-ainesluvan jatkamiseksi, Metsähallitus Metsätalous Oy

Printer-friendly version

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 10 §:n mukaisen lupahakemuksen, joka koskee maa-ainesten ottamisluvan lupa-ajan jatkamista viidellä vuodella Kittilässä, Kittilän kylässä, Venejoella, kiinteistöllä Kittilän Valtionmaa III  261–893-12-1. Sora-alue sijaitsee n. 17 km Kittilän kirkonkylästä lounaaseen Venejoentien varrella, Vesikkovaaran itäpuolella. Voimassa olevan luvan mukainen enimmäisottomäärä on 60 000 m3, josta on jäljellä noin 39 750 m3. Ottamisalueen on pinta-alaltaan 4,78 ha. Voimassa oleva lupa päättyy 21.10.2019. Pinta-aloihin tai ottomääriin ei tule muutoksia vaan, otto tapahtuu hakemuksen mukaan aikaisemman ottoluvan ja sen lupaehtojen mukaisesti. Haettu ottamisaika on 5 vuotta. Hakemuksessa haetaan myös lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 30.7.–29.8.2018 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 29.8.2019 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: kirjaamo@kittila.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 29.7.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
30.7.2019