Hyväksytty tiesuunnitelma: kevyen liikenteen väylä välillä Sirkan koulu – Akanrova

Tulostettava sivu

Kuulutus 29.6.2011

 

Liikennevirasto on 15.6.2011 hyväksynyt päätöksellään 2505/0720/2011 tie-suunnitelman Maantien 956 kevyen liikenteen väylä välillä Sirkan koulu – Akanrova, Kittilä.

 

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 29.6 – 28.7.2011 Kittilän kunnassa, osoitteessa:

 

Kittilän kunta
Valtatie 15
99100 Kittilä

(MTL 103§)

 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökes-kuksesta investointivastaava Keijo Heikkilä, puh. 0400 290 242. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 0400 290 242 / Keijo Heikkilä tai osoitteella: Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, PL 8060, Hallituskatu 5 C, 96101 ROVANIEMI.

 

www.ely-keskus.fi

Kittilässä 29.6.2011

TEKNINEN OSASTO
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013