ILMOITUS KUULUTUKSESTA: YSL:n mukainen lupahakemus / VK Timber Oy:n ympäristöluvan nro 70/2018/1 lupamääräysten 1, 4 ja 15 muuttaminen, Kittilä