Ilmoitus päätöksestä: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 29.1.2021/Valitus malminetsintälupaa koskevassa asiassa

Tulostettava sivu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on antanut 26.8.2019 malminetsintälupapäätöksen Sakumpu Exploration Oy:lle, lupatunnus ML2018:0065.

Päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 29.1.2021 hylännyt valituksen.

Hallinto-oikeuden päätös perusteluineen luettavissa alla olevasta linkistä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 29.1.2021/Valitus malminetsintälupaa koskevassa asiassa

Sivua päivitetty: 
15.2.2021