Jätevesijärjestelmän rakentaminen

Tulostettava sivu

Tarvittavat luvat

Rakennettaessa uutta tai tehtäessä korjaus- tai muutostöitä, jotka laajuudeltaan vastaavat uudisrakentamista tai toteutettaessa vähäistä suurempaa lisärakentamista on rakennusluvan yhteydessä esitettävä ja hyväksytettävä myös jätevesijärjestelmän suunnitelmat. Jätevesijärjestelmän tehostamiseen tai uusimiseen tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa.

 

Jätevesijärjestelmän suunnitteleminen

Jätevesijärjestelmän suunnitelma on kuin rakennuksen rakennuspiirustukset. Kukaan ei rakenna taloaan ilman rakennuspiirustuksia. Samoin jätevesijärjestelmän suunnitteluun kannattaa panostaa!

 

Suunnittelija

Jätevesijärjestelmän suunnitelmat voidaan tilata henkilöltä, jolla on vähintään teknikon koulutus (esim. LVI- tai kunnallistekniikan alalta, rakennusmestarin pätevyys tai muu soveltuva koulutus). Suositeltavaa on että suunnittelijalla on kokemusta nimenomaan jätevesienjärjestelmien suunnittelusta.

 

Suunnittelijoiden yhteystietoja voi kysyä esim. rakennus- tai ympäristöviranomaisilta.

 

Suunnittelijan pitää käydä aina paikanpäällä tutustumassa kohteeseen, koska esim. maaperälajia ei voi todeta kartalta. Lisäksi suunnittelija ottaa selville mm. mahdolliset pohjavesiesiintymät, pohjavedenpinnankorkeuden, viemäriverkoston sijainnin / laajenemishankkeet, kaavamääräykset, rakennusjärjestyksen, ympäristömääräykset, vedenottamot, kaivot jne.

 

Hyvä suunnittelija opastaa asiakasta mahdollisuuksista saada avustusta tai oikeudesta kotitalousvähennyksen saamiseen parannettaessa tai rakennettaessa jätevesijärjestelmää.

 

Suunnitelma

Suunnitelma sisältää seuraavat:
- karttaote kiinteistön sijainnista
- asemapiirros, jossa on esitetty jätevesijärjestelmän sijoittuminen kiinteistölle
- leikkauspiirros
- tasopiirros
- selvitys jätevesijärjestelmän puhdistustehosta
selvitys jätevesijärjestelmän mitoitusperusteista
- tarvikeluettelo
- jätevesijärjestelmän asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

 

Asiakas voi pyytää myös kustannusarvion jätevesijärjestelmän tehostamisesta / rakentamisesta. Suunnittelija vastaa asiakkaalle siitä, että jätevesijärjestelmä on suunniteltu kyseiseen kohteeseen asetuksen vaatimusten mukaisesti.

 

Jätevesijärjestelmän rakentaminen

Jätevesijärjestelmän rakentajan on osattava lukea suunnitelmaa ja toteuttaa rakentaminen suunnitelman mukaisesti. Rakentaja vastaa rakennuttajalle, siitä että jätevesijärjestelmä on rakennettu noudattaen suunnitelmia.

 

Kiinteistön omistajan tehtävät

Kiinteistön omistajan vastuulla on jätevesijärjestelmän huolto ja kunnostus. Säännöllisen huollon ja kunnostuksen avulla jätevesijärjestelmä toimii hyvin ja on pitkä ikäisempi. Kiinteistön omistaja voi pidentää jätevesijärjestelmän ikää ja säästää kustannuksissa tehokkaimmin vähentämällä veden kulutusta. Jäteveden laatuun voi vaikuttaa mm. pesuaineiden valinnalla. Vessanpönttöön laitetaan vessapaperin lisäksi vain sellainen aines mikä on kertaalleen syöty. Kiinteistön omistaja vastaa, siitä että jätevesijärjestelmä täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset.
 

Sivua päivitetty: 
17.12.2010