Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta / Agnico Eagle Finland Oy

Tulostettava sivu

 

Päätöksen antopäivä on 31.3.2015

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 26.3.2015 § 40

 

 

Lupa-asian kohde ja hakija:

Hakija: Agnico Eagle Finland Oy

Tila ja RN:o: Rimpisuo, 261–406–51–5

Otettava maa-aines: Moreeni

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 30.4.2015)

 

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

 

Kittilässä 30.3.2015

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 

 

Muutoksenhaku:

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
4.5.2018