Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksen antamisesta / Shell Aviation Finland Oy

Tulostettava sivu

 

Päätöksen antopäivä on 31.3.2015

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava ympäristölupapäätös.

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 26.3.2015 § 39

 

 

Lupa-asian kohde ja hakija:

Hakija: Shell Aviation Finland Oy

Sijainti: Kittilän lentoasema, Levintie 259, 99100 Kittilä

Tila ja RN:o: Lentoasema, 261–405–12–16

Toiminta, johon lupa myönnetty: Lentopetrolin ja –bensiinin varastointialue

 

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 30.4.2015)

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 30.3.2015

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 

Muutoksenhaku:

Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
4.5.2018