Kaavat ja kiinteistöt

Tulostettava sivuSend by email

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja. Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus. 

 

Kaavoituksen yhteystiedot:

Lauri Kurula, tekninen johtaja, puhelin 040 540 6357
Veli-Matti Virtanen, maanmittausteknikko, puhelin 040 581 1889
Marianne Kinnunen, maanmittausinsinööri, puhelin 040 762 2917 

Sivua päivitetty: 
7.1.2014