Kaavoituskatsaus

Tulostettava sivu

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

 

Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

 

Kaavoituskatsaus 2019

 

Kaavoituksen yhteystiedot:

Lauri Kurula, tekninen johtaja, puhelin 040 540 6357
Veli-Matti Virtanen, maanmittausteknikko, puhelin 040 581 1889
Toni Juuti, maanmittausinsinööri, puhelin 040 762 2917

Sivua päivitetty: 
11.12.2019