Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry tiedottaa: Maksutonta kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Tulostettava sivu

Tiedote, Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry

 

Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille. Uudisrakennukset eivät kuulu neuvonnan piiriin.

 

Kiinteistöillä tehtävä kartoitus- ja neuvontakäynti on vapaaehtoinen ja maksuton kiinteistönomistajille. Neuvonta on puolueetonta, eikä se ole sidoksissa mihinkään tiettyyn tekniikkaan tai jätevesijärjestelmään. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehdään kiinteistönomistajan kutsusta ja niitä pyritään tekemään Kittilässä 14.8.-25.8.2017.

 

Neuvontakäynnillä kiinteistönomistaja saa mm. ajantasaista tietoa lainsäädännöstä, kirjallisen arvion jätevesijärjestelmänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta tehostamistarpeesta, jäteveden käsittelyjärjestelmistä sekä ohjeita jätevesijärjestelmän käytöstä ja huollosta. Neuvontakäynnillä saatuja nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

Jätevesineuvojan voi tilata kiinteistökäynnille tai hänelle voi esittää kysymyksiä puh. 0400 283 148 tai info@kemijoenvsy.fi. Lisätietoa www.kemijoenvsy.fi tai Facebookissa Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry – Jätevesineuvonta.

 

Sivua päivitetty: 
8.8.2017