Keskitetty viemäriverkosto ja yhteishankkeet

Tulostettava sivu

Liittyminen keskitettyyn viemäriverkostoon tai yhteishankkeet naapureiden kanssa

1. Viemäriverkkoon liittyminen toiminta-alueella

Viemäriverkkoon liittyminen on ympäristönsuojelullisesti paras vaihtoehto ja liittyjän kannalta huolettomin.

Kaikkien vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen viemäriverkoston vaikutus alueella olevien kiinteistöjen on liityttävä viemäriverkostoon.

Mahdollisuutta liittyä viemäriin tai viemäriverkoston mahdollisista laajentamishankkeista (vesihuollon kehittämissuunnitelma) voi tiedustella oman kunnan vesihuoltolaitokselta / vesiosuuskunnalta.

Viemäriin liittymisen kustannukset: suunnitelmat liittymismaksu tonttiviemärin hankintakustannukset tonttiviemärin rakennuskustannukset (kone- ja maatyöt). Käyttökustannukset määräytyvät tuotetun jäteveden määrän mukaan. Varsinaista huoltoa liittyjän ei tarvitse tehdä. Liittyjä huolehtii toiminnallaan siitä, ettei viemäri tukkeudu tai jätevedenpuhdistamon bakteeritoiminta häiriinny (esim. kemikaaleja ei saa laittaa viemäriin).

 


2. Viemäriverkkoon liittyminen toiminta-alueen ulkopuolelta

Kunnallisen vesihuoltolaitoksen / vesiosuuskunnan viemäriverkkoon liittyminen toiminta-alueen ulkopuolelta on suositeltavaa esim. silloin kun kiinteistön ja viemäriverkoston runkolinjan välinen välimatka ei ole pitkä, maasto on helposti kaivettavaa tai useamman kiinteistön liittyessä yhdessä.

Mahdollisuutta liittyä viemäriin voi tiedustella oman kunnan vesihuoltolaitokselta / vesiosuuskunnalta.

Tällaisiin useamman kiinteistön yhteishankkeisiin on mahdollisuus saada avustusta.

 


3. Naapurien yhteiset jätevedenkäsittelyjärjestelmät

Jätevesijärjestelmien parantamisessa tai uusimisessa on aina suositeltavaa ja useimmiten kustannustehokkainta tehdä hankkeet usean kiinteistön yhteishankkeena. Lisäksi useamman kiinteistön yhteisjärjestelmillä päästään useimmiten parempiin jäteveden puhdistustuloksiin kuin kiinteistökohtaisella jätevedenkäsittelyjärjestelmällä.

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat rakentaa yhteisen jätevedenkäsittelyjärjestelmän.

Tällaisiin hankkeisiin voi olla mahdollista saada esim. ympäristökeskuksen tukea.

 


4. Kiinteistökohtaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmät ja tarjouspyynnöt yhdessä naapureiden kanssa

Mikäli yhteinen jätevesihanke ei ole mahdollinen voi naapurukset pyytää tarjouspyynnön kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja/tai rakentamisesta.

Useamman talouden jätevesijärjestelmän suunnittelun, tarvikkeiden ja työn yhteisten tarjouspyyntöjen kustannustehokkuus perustuu esim. seuraaviin asioihin: suunnittelija voi käydä samalla kertaa kaikilla tonteilla, kaivinkone käy kaikilla tonteilla eikä kalliita siirtoja tarvita moneen kertaan jne.
 

Sivua päivitetty: 
20.12.2010