Kirkonkylän asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville asettaminen (ns. Ylä-Kittilän niitty)

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

 

Kittilän kunta asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville Kirkonkylän asemakaavamuutoksen ehdotuksen (ns. Ylä-Kittilän niitty) ja siihen liittyvän aineiston.

 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella pientalovaltaisen asuntoalueen (AP) laajentamista keskustassa, Levi-Instituuttia vastapäätä olevalla peltoalueella.

 

Edellä mainittu ehdotusvaiheen aineisto pidetään julkisesti nähtävillä 19.5.–17.6.2015 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat.

 

Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan tulee jättää kirjallisesti 17.6.2015 klo 16:00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
19.6.2017