Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 1.2.2018 alkaen

 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden tavoitteena on vahvistaa ja yhden-mukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista. Ohjeet koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kunnan hallintosäännössä (25.7.2017) sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. Kunnanvaltuuston päättämien perusteiden mukaan kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvon-nan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvon-nasta ja tuloksellisuudesta. Tämä ohje korvaa Kittilän kunnanhallituksen 29.9.2015 hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskien-hallinnan ohjeen.

 

 

Sivua päivitetty: 
18.1.2019