Kittilän kunnan tilinpäätöstiedote 1.4.2020: Kunnan talous vahvistui ja asuntotarjonta lisääntyi 2019

Tulostettava sivu

Tiedote 1.4.2020, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnan vuosi 2019 oli myönteinen, mikä ilmenee kunnan talouden vahvistumisena ja asuntotuotannon sekä kuntaan suuntautuneiden investointien kasvuna.

 

Kuntien lainakanta oli 18,4 miljardia, jossa oli 10,2 %:n kasvu edellisvuoteen. Asukasta kohden kuntien lainat olivat koko maassa 3 360 euroa. Kittilän kunnan lainakanta oli 16,6 milj. euroa, lainamäärä asukasta kohden 2 574 euroa, vuosikate 2 miljoonaa parempi kuin edellisvuotena eli 6,2 milj. e ja tilikauden ylijäämä 3,5 milj. euroa.

 

Kunnan verotulot olivat 30,5 miljoonaa, jossa on kasvua 1,9 miljoonaa eli 7 % edellisvuoteen.

 

Kittilän asukasmäärä oli 6 453, jossa lisäystä edellisvuoteen 17 henkilöä. Yrityksiä perustettiin kuntaan vilkkaasti ja olemassa olevat yritykset kehittivät toimintaansa. Matkailu on yksi Kittilän kunnan tärkeimpiä elinkeinoja, sillä kunnassa on yli 200 matkailuyritystä.

 

Oleellisimmat kunnan toteutuneet 4,5 milj. euron investoinnit olivat korjausrakentamista, joista suurimpana lukion peruskorjaus, terveyskeskuksen ilmanvaihto ja Könkään koulusaneeraus.

 

Työttömien työnhakijoiden määrä pieneni kunnassa viime vuonna 25 prosentilla ja avointen työpaikkojen 21 %. Työttömyysaste oli 8,1 %, joka oli prosentin korkeampi edellisvuoteen.

 

Kunnan elinvoimaisuuden edellytys on yritysten investointitoiminta. Viime vuonna kunnassa oli käynnissä matkailutoimialalla yli 70 miljoonan euron investoinnit ja Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella noin 200 miljoonan investointiohjelma.

 

Tytäryhtiöt ovat saavuttaneet kunnan asettamat tavoitteet. Oy Levi Ski Resort AB:n rinneturvallisuutta ja asiakaspalvelua parantanut 8 miljoonan Levi West –tuolihissi valmistui ja Levin Vesihuolto Oy:n keskeisin tavoite oli Kehtosvaarojen vedenhankintaprojekti ja Kittilän Aluelämpö Oy:n uuden lämpölaitoksen rakentaminen alkoi 2019. Kittilän Vuokratalot Oy:n käyttöaste oli keskimäärin 98,4 %.

 

Viihtyisä asuminen lisää työtyytyväisyyttä ja kunnan asemaa elinvoimaisena matkailu- ja asuinkuntana. Myönteistä on, että Kittilän kirkonkylään valmistui kunnan myymille tonteille marraskuussa 2019 kolme uutta rivitaloa ja 32 vuokra-asuntoa. Lisäksi 2020 alussa valmistui kirkonkylään pienkerrostalo ja alkoi kahden uuden rivitalon rakentaminen. Niin ikään Leville valmistuneet 19 asuntoa ja suunnitteilla oleva kolmikerroksinen hissitalo lisäävät asuntojen määrää.

 

Rakennuslupia myönnettiin viime vuonna 162 ja uusia eri käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia valmistui 148. Niistä 9 oli asuinrakennuksia ja 9 rivitaloja. Asuntoja valmistui yhteensä 57 sisältäen omakotitalot ja rivitalohuoneistot.

 

Kittilän kunnan Immeljärven yhdeksälle tontille tuli määräaikana 69 tonttihakemusta. Tontit arvottiin joulukuussa ja alueen rakentuminen alkaa ensi syksynä.

 

Kunnan tavoitteena on ollut tonttien myynnin tehostaminen, minkä ansiosta vähennetään kunnan velkaantumista muun muassa ikäihmisten palvelu- ja asuntotarpeen sekä koulurakentamisen kasvun myötä.

 

Tiestön kunto on oleellista kunnan elinvoiman, liikenneturvallisuuden, matkailun ja kaivostoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi. Siksi on myönteistä, että saimme kunnan, kaivoksen ja Lapin kansanedustajien yhteistyönä vuosien 2020-2022 valtion talousarvioon 7,5 miljoonan euron määrärahan maantien 955 parantamiseen välille Köngäs – Hanhimaa ja Mt 956 Könkään kevyen liikenteen väylä.

 

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna 2020 uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 –tartuntatautiepidemia, johon liittyen kunnan epidemiajohtoryhmä ja koko kunta toimii kuntalaisten suojaamiseksi. Samoin varaudumme mahdollisiin kevään tulviin.

 

Pandemiasta huolimatta Kittilän kunnan tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset.

 

Lisätiedot:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, antti.jamsen@kittila.fi, puh. 040 745 9830
 

Tiedote pdf-muodossa: Kittilän kunnan tilinpäätöstiedote 1.4.2020: Kunnan talous vahvistui ja asuntotarjonta lisääntyi 2019

Sivua päivitetty: 
1.4.2020