Kittilän kunnan tilinpäätöstiedote 2018

Tulostettava sivu

Tiedote 2.7.2019, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan tilinpäätöksen kokouksessaan 24.6.2019 (§ 25).

 

Vuosi 2018 oli Kittilän kunnan 150 -vuotisjuhlavuosi, joka kokosi yhteen kuntalaisia ja Kittilän ystäviä. Kunta suuntasi juhlavuonna katseita tulevaan, sillä kunnanvaltuusto hyväksyi Kittilän kuntastrategian elokuussa.

 

Kittilän arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys (LIVE). Strategian kuudeksi painopistealueeksi valittiin yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

 

Vuoden 2019 talousarvion valmistelussa käytäntöön vietyä kuntastrategiaa jalkautetaan muun muassa kunnan toimielimissä, kuten lautakunnissa, henkilöstön kehityskeskusteluissa, kunnan tilaisuuksissa ja viestinnässä.

 

Valtuustokauden puolivälissä arvioidaan laajemmin, miten strategian toteuttaminen on edennyt. Strategiatyöhön osallistui kunnan luottamushenkilöitä ja henkilöstöä esimerkiksi työpajoissa.

 

Kunnan visiona on Kittilä – puhdasta kultaa. Taustalla on ajatus, että Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla. Visio perustuu kunnan tehtävään, joka on vaalia kuntalaisten hyvinvointia sekä kunnan elinvoimaa.

 

Kunta käynnisti syyskuussa 2018 Kevan osarahoittaman Osallisuudesta työhyvinvointia -kehittämishankkeen, jossa järjestettiin kehittämiskoulutuksia henkilöstölle ja esimiehille, kehittämistyöpajoja ja kehitettiin organisaatioraatitoimintaa. Kittilän kunnan henkilöstömäärä oli 649 henkilöä, josta vakinaisia oli noin kaksi kolmasosaa.

 

Kittilän kunnan lainakanta oli 17,3 milj. euroa, lainamäärä asukasta kohden 2 706 euroa, vuosikate 4,2 milj. e ja tilikauden ylijäämä 1,7 milj. euroa. Valtionosuudet olivat 21,1 milj. euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 712 000 e.

 

Kunnan verotulot olivat 28,6 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä edellisvuoteen 563 000 e (-2 %). Verotulojen vähenemiseen vaikuttavat esimerkiksi kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset ja arvioitua suuremmat veronpalautukset.

 

Oleellisimmat kunnan toteutuneet 1,7 milj. euron investoinnit olivat lukion ikkunoiden saneeraus, Könkään koulun päiväkoti, Koutamaan ulkoilureitin alikulkutunneli, ensilumen pysäköintialue, urheilukentän ja jäähallin pihan päällystäminen, Utsunkulman kaava-alueen kadut ja Sirkka- ja Levijärven kunnostus.

 

Kittilän työllisyys kehittyi myönteisesti ja työttömien työnhakijoiden määrä pieneni kaikkiaan 25 prosenttia. Työttömyysaste oli 7,1 %. Kittilän asukasmäärä oli 6 436, jossa on lisäystä edellisvuoteen 15 henkilöä.

 

Kunnan tytäryhtiöt ovat saavuttaneet kunnan asettamat tavoitteet hyvin. Oy Levi Ski Resort AB:lle myönnettiin ympäristösertifikaatti ISO14001 ja Levin Vesihuolto Oy kehittää sisäistä valvontaansa uudella hankintaohjeella. Kittilän Vuokratalot Oy:n käyttöaste oli keskimäärin 97,7 ja Asuntosäätiö Kittilän 98,4 %.

 

Kunnassa myönnettiin vuonna 2018 kaikkiaan 232 rakennuslupaa ja valmistui 15 omakotitaloa sekä 66 huoneistoa. Asuntotilanteen arvioidaan helpottuvan vuonna 2019, kun kunnan myymille tonteille valmistuu 32 vuokra-asuntoa.

 

Lisätietoja:
Antti Jämsén, vs. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

Sivua päivitetty: 
2.7.2019