Kittilän kunnanhallituksen päätökset 24.9.2020

Tulostettava sivu

Tiedote 25.9.2020, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan torstaina 24.9.2020 käsitellyt ja päättänyt mm. seuraavia asioita:

 

- Kunnanhallitus päätti vuokrata tontteja kirkonkylän asemakaava-alueelta Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle (Seudullisen asumispalveluyksikön rakentamishanke).

 

- Kunnanhallitus päätti hyväksyä koulukeskuksen hankesuunnitelman ja aloittaa toteuttamissuunnitelmavaiheen. Lisäksi päätettiin pyytää arkkitehtitoimistoilta pääsuunnittelusta tarjous ja laittaa hakuun määräaikainen rakennuksen paikallisvalvojan toimi. Päätöksen mukaan kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina, ja kouluhankkeeseen perustetaan ohjausryhmä.

 

- Kunnanhallitus päätti hyväksyä tekemiensä muutosten mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnasta tulleen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää sen lausuntonaan valtioneuvostolle.

 

- Kunnanhallitus päätti, että Kittilän kunta osallistuu Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa -hankkeeseen vuosina 2020-2022. Kittilän osuus 1798 euroa katetaan työosuutena.

 

- Kunnanhallitus päätti kutsua rakennustarkastajan viran haastatteluihin Pentti Möykkysen, Antti Pekkalan ja Mari Vallimäen. Paikkaan oli yhdeksän hakijaa ja päätös valinnasta tuodaan lokakuun kunnanhallituksen kokoukseen.

 

- Kunnanhallitus päätti jäsenten nimeämäisestä Kiinteistö Oy Levin Vuokratalojen hallitukseen, nimettiin Raili Fagerholm, Jussi Mäkitalo, Tapani Rantajääskö ja Atte Uusisalmi, varajäsen: Sirkka Hangasvaara.

 

-  Kunnanhallitus päätti nimetä kunnanjohtaja Antti Jämsénin House Of Lapland Oy:n yhtiökokousedustajaksi ja esittää häntä hallituksen jäseneksi.

 

- Kunnanhallitus päätti valita edustajansa seuraaviin lautakuntiin:

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Akseli Erkkilä

Koululautakunta: Sakari Kautto

Vapaan sivistystyön lautakunta: Ahti Ovaskainen

Tekninen lautakunta: Tarmo Salonen

Rakennus- ja ympäristölautakunta: Raili Fagerholm

 

- Kunnanhallitus päätti myöntää Levin Matkailu Oy:lle 150 000 euron tuen perustuen Suomen tilapäiseen COVID-19 –puitetukiohjelmaan.

 

- Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää Rauhalan kyläyhdistys ry:lle hankeaikaisen lainan 15.000 euroa 0,1 %:n vuotuisella korolla. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän kunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

- Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle että se hyväksyy ja merkitsee tiedoksi 18.9.2020 mennessä tehdyt selvitykset ja toimenpiteet val­tuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista ja että se toteaisi mitä aloitteista on loppuun käsitelty.

 

- Kunnanhallitus päätti hylätä entisen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan Kittilän kunnankirjaamoon toimittaman oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimus ei tuo asiaan mitään sellaista uutta näkökulmaa, jolla perusteella Kittilän kunta työnantajana olisi velvollinen suorittamaan korvauksia ylitöistä. Kunnanhallitus päätti todeta, että asia on Kittilän kunnan puolelta loppuun käsitelty.

 

- Kunnanhallitus hyväksyi Kiinteistö Oy Kitti­län Säästökulman osakkeiden kauppakirjan ehdollisena siten, että mikäli kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet esisopimuksen ja sitoutuvat osaltaan allekirjoittamaan kauppakirjan ja sen ehdot täyttämään, allekirjoitetaan se kunnan puolesta. Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeiden velaton kokonais­kauppahinta on 500 000 euroa, josta Kittilän kunnan omistusosuu­den mukainen osuus on 173 550 euroa.

 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:

http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätietoja: Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

 

Sivua päivitetty: 
25.9.2020