Kittilän kunnanhallituksen päätökset 6.10.2020

Tulostettava sivu

Tiedote 8.10.2020, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan tiistaina 6.10.2020 käsitellyt ja päättänyt mm. seuraavia asioita:

 

- Kunnanhallitus päätti uuden kokobetonisen skeittiparkin sijainnista. Skeittiparkki suunnitellaan Levin Activity Parkin yhteyteen. Kirkonkylän rullalautailu- ja potkulautailuolosuhteisiin pyritään mahdollisuuksien mukaan kiinnittämään huomiota viimeistään siinä vaiheessa, kun koulukeskuksen alueelle ryhdytään laatimaan pihasuunnitelmaa.

  

- Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää varattavaksi Visit Levi/Levin Matkailu Oy:lle 150 000 euron tuen perustuen Suomen tilapäiseen COVID-19 –puitetukiohjelmaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 150 000 euron vuosittainen määrärahavaraus käsitellään talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 yhteydessä.
 

- Kunnanhallitus päätti, että Kittilän kunta osallistuu Levin keskustan jouluvalaistuksen korjaamiseen myöntämällä avustusta toimijoille 6460,70 euroa Levin Kauppiasyhdistys ry:lle.

 

- Kunnanhallitus teki hankintapäätöksen Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma – hankkeen työpaketti 2:n toteuttajasta. Toteuttajaksi va­li­ttiin Ramboll Finland Oy kokonaishintaan 59 450 € (alv 0 %).

 

- Kunnanhallitus teki esityksensä kunnanvaltuustolle vuoden 2019 arviointikertomuksen osalta.

 

- Kunnanhallitus päätti valtuuttaa hallintotoimen hankkimaan Kittilän kunnan päätöksen­tekomenettelyyn liittyvän koulutuspaketin toimielinten puheenjohta­jistoille sekä valmistelijoille/esittelijöille ja valtuuttaa hallintotoimen valmistelemaan tarvittaessa laajempaa koulutuspakettia kunnan toimielimille.

 

- Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Kittilän kunnan hallintosäännöstä, että asian valmistelussa on noudatettu asianmu­kaisesti yhteistoimintamenettelyä ja kunnanhallitus on kuullut henki­löstöä asianmukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukai­sen kunnanhallituksen tarkentaman hallintosäännön siten, että siinä on huomioitu yhteistoimintaelimessä esiin tulleet perusteet. Kunnanhallitus päätti esittää, että Kittilän kunnan uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021.

 

- Kunnanhallitus päätti jatkaa vt. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelän määräaikaista virkasuhdetta 1.11.2020 lukien hänen suostumuksensa mukaisesti 31.3.2021 saakka. Kunnanhallitus päätti käynnistää sivistystoimenjohtajan viran vakinaisen täyttämisen heti kun se on päätösten lainvoimaisuuden puitteissa mahdollista.

 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:
http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätietoja: Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

Sivua päivitetty: 
8.10.2020