Kittilän kunnanvaltuuston kokous keskiviikkona 13.12.2017 klo 14.00, asialista

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa, kunnanvaltuuston istuntosalissa keskiviikkona 13.12.2017 klo 14.00.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 3. Lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain (410/2015) 12 a luvun mukaisen poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevan selvitysmenettelyn käynnistämisestä
 4. Lisämääräraha antolainaukselle vuodelle 2017
 5. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus v. 2016
 6. Akanrovan alueen asemakaavaehdotus, II-vaihe
 7. Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
 8. Kittilän kunnan konserniohje
 9. Varavaltuutetun määrääminen
 10. Raili Kurkisen ero keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä sekä uuden jäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan
 11. Erkki Kivilahden ero keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä, uuden jäsenen valinta sekä viidennen varajäsenen valinta
 12. Paula Nevalaisen pidättäytyminen tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä
 13. Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta Pentti Kankaan tilalle
 14. Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
 15. Vs. kunnanjohtajan virka
 16. Vs. kunnanjohtajan virkaan varalle valinta
 17. Talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa maanantaina 18.12.2017 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo 14.00 - 16.00.

 

Kittilässä 7.12.2017

 

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Sivua päivitetty: 
7.12.2017