Kittilän kuntastrategia - valtuusto hyväksyi strategian 20.8.2018

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi Kittilän kuntastrategian 20.8.2018. Kyseessä on kunnan ensimmäinen, kunnan toimintaa ja talouden pitkän aikavälin tavoitteita määrittävä kuntastrategia.

Kittilän kuntastrategia (hyv. 20.8.2018, Kittilän kunnanvaltuusto)

 

Kittiän visio on: Kittilä – puhdasta kultaa
Taustalla on ajatus, että Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla.

 

Kittilän arvot ovat:
L
uonto
Inhimillisyys
Vieraanvaraisuus ja
Edelläkävijyys

 

Kuudeksi painopistealueiksi, jotka samalla ovat valtuuston kärkihankkeita, on strategiassa valittu yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

 

Strategiatyö aloitetaan kunnassa ja sen toteutumista seurataan niin tekemisen muutoksen kautta kuin myös väli- että lopputulemamittarein. Strategian toteutumista seurataan myös valtuustotasolla. Valtuustokauden puolivälissä arvioidaan laajemmin, miten strategian toteuttaminen on edennyt.

 

Lisätietoja: Sanna Ylinampa, vs. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 653 0774, sanna.ylinampa(at)kittila.fi

 

Sivua päivitetty: 
28.8.2018