Kittilän tulvatiedote 22.5.2020

Tulostettava sivu

Tulvatiedote 2/2020, Kittilän kunta, 22.5.2020

 

Tulvakeskuksen ennusteen mukaan Kittilän tulvahuippu on todennäköisimmin 27.5. - 9.6. Tulva on pitkäkestoinen. Vahinkoraja ylittyy 60 - 80 prosentin todennäköisyydellä.

Kittilän Ounasjoen tulvahuippu voi toteutua terävämpänä yksihuippuisena ennustettua korkeamman lämpötilan takia. Näin maksimivedenkorkeus voi olla huomattavasti ennusteita suurempi.

Tulva-ajan sateet jäävät Kittilässä pieniksi. Kittilän lämpötilat ovat keskimääräistä korkeammalla viikonloppuna, mutta torstaina alkaa lämpötila laskea. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla on ennusteen mukaan tavanomaista lämpimämpää. Kokonaisuudessa lumen sulaminen vähän hidastuu ensi viikolla vähäisten sateiden vuoksi.

 

Oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla

Viranomaiset muistuttavat kansalaisia, että oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Kiinteistöjen omistaja voi varautua kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä irtaimen omaisuuden pois tulva-alueelta.

Ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen löytyy Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilta: http://lapinpelastuslaitos.voog.com/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020 Video on myös Kittilän kunnan sivuilla www.kittila.fi Sivuilla lisäksi muuta tarpeellista tietoa tulvaan liittyen. Kittilän kunnan tulvainfopuhelimen numero on 040 676 3000. Hätätilanteessa tulvan aikana tulee aina soittaa hätänumeroon 112.

Ajankohtaista tulvatilannetta voi seurata Ympäristökeskuksen sivuilta www.ymparisto.fi. ELY-keskus julkaisee tulvatiedotteita osoitteessa www.ely-keskus.fi (Ajankohtaista, Tiedotteet). Lisäksi Lapin ELY-keskuksen laatima "Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen" on saatavilla sähköisesti www.doria.fi/ely-keskus.

Kunnan tulvajohtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 25.5.2020.
 

 

Lisätietoja Kittilän tulvatilanteesta:

Kittilän kunta
Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi
Tekninen johtaja Lauri Kurula, puhelin 040 540 6357, lauri.kurula@kittila.fi

Lapin pelastuslaitos
Kittilän vs. palopäällikkö Kari Kuosmanen, p. 040 553 4966, tai päivystävä palomestari 040 152 8650, virka@lapinpelastuslaitos.fi
Pelastuslaitokselle pyydetään antamaan työrauha ja ensisijaisesti seuraamaan tilannetta Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilta.

Tiedote pdf-muodossa: Kittilän tulvatiedote 22.5.2020

Sivua päivitetty: 
1.6.2020