Koeluonteinen toiminta

Tulostettava sivu

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaan saman lain 31 §:n mukaisesta koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

 

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Sivua päivitetty: 
11.1.2019