Konserniohje

Tulostettava sivu

Omistajaohjauksen periaatteiden mukaan laaditulla Konserniohjeella huolehditaan Kittilä-konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjauksesta kunnan tavoitteiden mukaisesti (KL § 47). Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumiseen.

Kittilän kunnan konserniohje
Hyväksytty Kvalt 26.3.2018 § 23, Voimaantulo 1.6.2018
 

Sivua päivitetty: 
1.6.2018