Korkein hallinto-oikeus antoi 13.9.2019 välipäätöksen täytäntöönpanoasiassa koskien Kittilän kunnan luottamusmiesten pidättämispäätöstä

Tulostettava sivu

Tiedote 13.9.2019,  Kittilän kunta

 

Korkein hallinto-oikeus on välipäätöksellään 13.9.2019 hylännyt valtiovarainministeriön päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevat hakemukset sekä hakemuksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen määräämisestä täytäntöönpantavaksi siltä osin kuin päätöksellä on kumottu valtuutettujen pidättäminen luottamustoimistaan.

 

Koska valtiovarainministeriö on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä siltä osin kuin hallinto-oikeus on kumonnut ministeriön päätöksen sekä Kittilän kunnanhallitus siltä osin kuin hallinto-oikeus ei ole kumonnut ministeriön päätöstä, valtiovarainministeriön päätös ja hallinto-oikeuden päätös eivät ole miltään osin lainvoimaisia. 

 

Korkein hallinto-oikeus antaa päätöksensä pääasiassa myöhemmin erikseen. Valtiovarainministeriön 19.6.2018 antama Kittilän luottamusmiehiä koskeva pidättämispäätös pysyy näin ollen voimassa KHO:n pääasiassa antamaan ratkaisuun saakka.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös 13.9.2019 (taltionumero 4144, diaarinumerot 3274/2/19 ja 3506/2/19)
 

Lisätietoja: Antti Jämsén, vt. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

 

Tiedote pdf-muodossa: Korkein hallinto-oikeus antoi 13.9.2019 välipäätöksen täytäntöönpanoasiassa koskien Kittilän kunnan luottamusmiesten pidättämispäätöstä

 

Sivua päivitetty: 
16.9.2019