Oppilashuolto Kittilän kunnassa

Tulostettava sivu

Koulukuraattorit ovat kouluissa työskenteleviä sosiaalialan asiantuntijoita ja osa oppilashuollon henkilöstöä. Koulukuraattorit tekevät kouluilla ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen työtä lasten ja nuorten parissa. Kittilän kunnassa työskentelee kaksi koulukuraattoria. Koulukuraattoreiden toimialue on jaettu alle 13-vuotiaisiin ja yli 13-vuotiaisiin opiskelijoihin.

 

Koulukuraattoreiden tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria erilaisissa kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset, kaverisuhteet ja muut ihmissuhteet, kiusaaminen ja koulupinnaaminen, muut koulunkäyntiin liittyvät haasteet ja kotiin liittyvät asiat ovat tyypillisiä tilanteita, missä kuraattoria pyydetään avuksi.

 

Koulukuraattoreilla on työtilat jokaisella koululla tapaamisia varten ja kuraattoripalvelut ovat ajanvarauksella opiskelijoiden saatavilla. Koulukuraattoreihin voivat olla yhteydessä lapset/nuoret itse, vanhemmat, koulun oppilashuollon henkilöstö sekä muut yhteistyötahot. Koulukuraattorit tavoittaa arkiaikaan puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

 

Kuraattorit tekevät koulussa yksilöllisen opiskeluhuollon lisäksi lain edellyttämää yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun välisen yhteistyön tukeminen. Kuraattorit kuuluvat koulun hyvinvointiryhmiin ja osallistuvat tarvittaessa muun muassa opettajankokouksiin ja vanhempainiltoihin.

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista Kittilän Peda.net-sivuilta.

 

Yhteystiedot

Yläkoulu, lukio ja Levin ammatti-instituutti:
Tiina Huilaja, YTM
Kittilän kunta/sivistystoimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä
Puhelinnro: 0400398709
Sähköposti: tiina.huilaja@kittila.fi

 

Esikoulut ja alakoulut:
Paula Viisainen, YTM
Kittilän kunta/sivistystoimi, Valtatie 9 B as 6, 99100 Kittilä
Puhelinnro: 040 5378724
Sähköposti: paula.viisainen@kittila.fi

Sivua päivitetty: 
7.4.2021