Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2017

Tulostettava sivu

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.1.2017 §:n 5 kohdalla päättänyt, että Kittilän kunnan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi v. 2017 seuraavasti:

 

Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.

 

Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla.

 

Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset julkaistaan ilmoitustaululla, nettisivuilla, mahdollisuuksien mukaan kuntatiedotteessa, työvoimahallinnon sivuilla, kunnan käyttämässä ilmoituskanavassa (tällä hetkellä Kuntarekry), sekä tarpeellisiksi katsottavissa alan ammattilehdissä.

 

Avustuksista ja erilaisista tukihakemuksista, mm. EU-tukihakemuksista julkaistaan ilmoitus tarvittaessa myös Lapin Kansassa mikäli ilmoitus vaatii kuntatiedotteen julkaisua nopeamman tiedottamisen.

 

Lainsäädännön niin määrätessä ilmoitukset julkaistaan myös Kittilälehdessä (mm. tietyt kaava-asiat, ympäristöasiat ja reittiasiat).

 

Muutoin kaikki ilmoitukset julkaistaan noin kerran kuukaudessa julkaistavassa joka kotitalouteen postitettavassa kuntatiedotteessa mahdollisuuksien mukaan.

 

Mikäli kuulutus, ilmoitus tai tiedote lain ja asetuksen estämättä tai asian luonteesta johtuen voidaan julkaista lyhennettynä, lehti-ilmoitus voidaan kuuluttaa lyhennettynä tai tällöin viitataan ilmoitustaululla tai nettisivulla olevaan ilmoitukseen tai kuulutukseen.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
3.2.2017