Kunnanvaltuuston kokoontuminen 1.1. – 31.5.2017

Tulostettava sivu

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.1.2017 §:n 4 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu 1.1.2017 – 31.5.2017 seuraavasti:

 

30.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 29.5.

 

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä ellei ilmaannu estettä tai asioiden käsittely toisin vaadi.

 

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa.
Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin Kuntalain 64 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

 

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle.
Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla sähköpostiosoite on.
Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.
Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan ko­ti­si­vuil­la.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
3.2.2017