Kunnanvaltuuston kokoontuminen 1.6. – 31.12.2017 (muutokset)

Tulostettava sivu

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 §:n 51 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu 19.6.2017 pidettävän kokouksen lisäksi 1.6.2017 - 31.12.2017 seuraavasti:

 

28.8., 2.10., 6.11. ja 11.12.

 

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä ellei ilmaannu estettä tai asioiden käsittely toisin vaadi.

 

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa.

Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin Kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

 

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle.

 

Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla sähköpostiosoite on.

 

Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.

 

Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

=   =   =   =   =   =

 

Khall 24.10.2017 § 361

”- - - Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen on kutsunut kunnanvaltuuston koolle 31.10.2017 eli olemme tällä hetkellä ministeriölle ilmoitetussa aikataulussa. - - - ”

=   =   =   =   =   =

Kvalt 31.10.2017 § 79

”Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen ilmoitti, että valtuuston joulukuun kokous siirretään pidettäväksi keskiviikkona 13.12.2017. - - - ”

=   =   =   =   =   =

Ilmoitus Lapin Kansa 2.11.2017:

”Kittilän kunnanvaltuuston kokous maanantaina 6.11.2017 klo 14.00 on peruttu.

Kittilässä 1.11.2017

Aki Nevalainen

kunnanvaltuuston puheenjohtaja”

Sivua päivitetty: 
13.11.2017