Kunnanvaltuuston kokoontuminen tammi - kesäkuu 2021

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 §:n 129 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu kevätkaudella 2021 maanantaisin klo 14 alkaen seuraavasti:

 

25.1., 22.2., 22.3., 26.4., 31.5. ja 14.6.

 

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä ja Lapin Kansassa.

 

Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

 

Esityslistat lähetetään myös kaikille varavaltuutetuille. Paperisista esityslistoista luovutaan valtuuston osalta kokonaan 1.3.2021 lukien.

 

Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, jotka ovat ilmoittaneet käytössä olevan sähköpostiosoitteensa. Tietoturvasyistä suositetaan käytettäväksi kittila.fi-loppuista sähköpostiosoitetta. Esityslistat julkaistaan sähköisessä Cloud-meeting kokousportaalissa 1.1.2021 lukien. Pilottiluonteisesti jo 14.12.2020 valtuuston kokouksen materiaali julkaistaan tässä alustassa.

 

Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.

 

Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
22.12.2020