Kunnanvaltuuston kokoontuminen vuonna 2018

Tulostettava sivu

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.1.2018 §:n 2 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu 22.1.2018 pidettävän kokouksen lisäksi vuonna 2018 seuraavasti:

 

26.2., 26.3., 23.4., 28.5., 18.6., 20.8., 17.9., 29.10., 13.11. ja 11.12.2018.

 

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä, ellei ilmaannu estettä tai asioiden käsittely toisin vaadi.

 

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa.

 

Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin Kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

 

Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle.

 

Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla on sähköpostiosoite.

 

Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.

 

Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
29.1.2018