Kunnanvaltuuston kokouksen 22.2.2021 asialista

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän lukion juhlasalissa (Valtatie 11 A, 99100 Kittilä) maanantaina 22.2.2021 klo 14.00.

 

Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi kuntalaisia kehotetaan seuraamaan ko-kousta mieluiten sähköisesti Kittilän kunnan internet-sivuilla (www.kittila.fi).

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastaminen
3. Valtuustoaloite/Kuntalaisten työllistäminen uuden koulun raken-nusvaiheessa
4. Valtuustoaloite/Koulukeskuksen rakentaminen puusta
5. Valtuustoaloite/Puhtaan koulun puolesta - alakoulun rakentaminen täysin erilliseksi rakennukseksi
6. Jussi Mäkitalon eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
7. Jukka Potin eronpyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä
8. Reijo Kyrön eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
9. Tuula Mertaniemen eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyy-destä
10. Palveluohjaajan viran perustaminen
11. Lukion lehtorin virkanimikemuutos
12. Asiointitunti/ valtuustoaloite lasten hoidosta

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 25.2.2021 klo 12.00 ja pide-tään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 25.2.2021 klo 14.00 - 16.00. Tarkastet-tu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).

 

Kittilässä 16.2.2021

 

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Sivua päivitetty: 
16.2.2021