Kuntalaisille kysely joukkoliikenteen käytöstä ja toiveista

Tulostettava sivu

Tunturi-Lapin joukkoliikenteen kehittämisselvitys käynnistynyt

 

Tunturi-Lapissa kulkevaa joukkoliikennettä ollaan tarkastelemassa liikenteen kehittämisen ja palvelutason näkökulmasta. Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet pyritään asettamaan kysynnän mukaiselle realistiselle tasolle. Palvelutasomäärittelyssä tavoitteet asetetaan eri liikennetyypeille kuten opiskelu-, asiointi- ja työmatkayhteyksille sekä kunnan eri alueille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunta määrittelee mille alueille ja millä vuorovälillä joukkoliikennepalvelut tarjotaan.

 

Tavoiteasettelun tueksi toteutetaan Tunturi-Lapin kuntien kuntalaisille kysely joukkoliikenteen käytöstä ja toiveista. Kyselyn avulla kerätään tietoa kuntalaisten joukkoliikenteen ja käytössä olevien lipputuotteiden tuntemuksesta ja käytöstä. Lisäksi selvitetään mitä kehittämistarpeita joukkoliikenteessä on kuntalaisten mielestä. Tietoja hyödynnetään joukkoliikennesuunnitelmassa, jonka yksi keskeinen tavoite on asettaa joukkoliikenteelle realistiset palvelutasotavoitteet lähivuosiksi. Kyselyyn toivotaan vastauksia nykyisten käyttäjien lisäksi myös niiltä, joiden matkustustarpeisiin paikallisliikenne ei ole vielä ollut toimiva ratkaisu.

 

Kyselyllä haetaan myös yrittäjien näkemyksiä joukkoliikenteen toimivuudesta. Seutukunnalle tärkeän matkailuelinkeinon vastauksia joukkoliikenteen toimivuudesta kaivataan erityisesti.

 

Osana joukkoliikenteen kehittämistä kartoitetaan myös palvelu- ja asiointiliikenteiden toimivuutta ja kehittämistarpeita. Kyselyssä on osio palveluliikenteeseen liittyviä kysymyksiä, jonka pohjalta toivotaan voitavan kehittää myös näitä liikenteitä asiakaslähtöisesti.

 

Kysely toteutetaan webropol –kyselynä ja linkki kyselyyn löytyy:

http://www.webropolsurveys.com//S/A2EEBFB6C2ABB9C6.par

Kysely on avoinna 6.9 – 30.9 välisen ajan!

Selvityksen tilaajana on Ely-keskus ja Tunturi-Lapin kunnat.

 

Lisätietoa seudullisesta joukkoliikennesuunnitelmasta:

Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy
020 755 7079
teemu.kinnunen(at)ramboll.fi

Sivua päivitetty: 
14.11.2013