Kutsu kyselyyn osallistumiseen: Kittilän kunnan it-, matkapuhelin-, videotaltiointi-, live streaming ym. hankinnat

Tulostettava sivu

Kittilän kunta kartoittaa vaihtoehtoja kunnan it- ja matkapuhelinhankinnoille ja valikoitujen av-palveluiden hankkimiselle. Hankintavaihtoehtoja kartoitetaan seuraavien osalta:

 • Matkapuhelimet, lisätarvikkeet, ja niihin liittyvät palvelut
 • Tietokoneet, tabletit, oheislaitteet, lisätarvikkeet ja niihin liittyvät palvelut
 • Erikseen tilattavissa oleva videotaltiointi- ja live streaming-palvelu vaihtuviin kohteisiin ja tilaisuuksiin

Aiheesta järjestettiin 5.4.2018 keskustelutilaisuus, johon ei saatu osallistujia. Tästä syystä lähestymme nyt yrittäjiä aiheeseen liittyvillä kysymyksillä.

 

Taustatietoa:

Taustatietoa aiheesta on kuvattu liitteenä olevassa esityksessä.

 

Tuleva hankintatarve

Kunta harkitsee mahdollisesti kilpailuttavansa tulevat it-, tulostin- ja matkapuhelinlaitehankinnat itse. Kyseessä olisi kolmen vuoden puitesopimus, jonka yhteisarvo olisi arviolta noin 180 000 - 240 000 euroa. Lisäksi harkinnassa on kilpailutus käyttöönotto- ja muiden palveluiden osalta.

Vuoden 2018 osalta arvio hankintatarpeesta on kuvattu liitteessä 1.

Vuosien 2019 ja 2020 hankintatarve noudattanee vuoden 2018 hankintatarvetta.

Live streaming- ja videotaltiointi–palveluita on tarkoitus hankkia tapauskohtaisesti, mutta myös puitesopimusta harkitaan. Yksi vaihtoehto on se, että Kittilän kunta hankkii oman laitteiston, johon tilataan tapauskohtaisesti laitteiston käyttäjä. Toinen vaihtoehto on se, että palveluntarjoajalta edellytettäisiin omaa laitteistoa. Mahdollisen hankinnan arvoa ei ole mahdollista arvioida tässä vaiheessa tarkemmin.

 

Kyselyn tavoite:

Kyselyn odotetaan antavan vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

Toimijoiden tarjonta kunnan tarpeisiin nähden

 • Toimitusvalmius laitteistoihin nähden
 • Palvelutarjonta laitehankintoihin liittyen

 

KYSYMYKSET:

 1. Pyydämme kommentteja valmiudestanne ja halukkuudestanne osallistua mahdolliseen kilpailutukseen pelkästään it-, tulostin- ja puhelinlaitteiston osalta liitteen 1 mukaisesti.
 2. Pyydämme kommentteja valmiudestanne ja halukkuudestanne osallistua mahdolliseen kilpailutukseen sekä it-, tulostin- ja puhelinlaitteiston että käyttöönotto- ja muiden palveluiden osalta liitteen 1 mukaisesti.
 3. Pyydämme kommentteja valmiudestanne ja halukkuudestanne osallistua mahdolliseen kilpailutukseen pelkästään käyttöönotto- ja muiden palveluiden osalta liitteen 1 mukaisesti.
 4. Pyydämme kommentteja valmiudestanne ja halukkuudestanne osallistua mahdolliseen kilpailutukseen live streaming ja videotaltiointi -palveluiden osalta

Vastaukset pyydetään 30.4.2018 mennessä osoitteeseen katja.kaunismaa@kittila.fi.

 

HUOM! Tämä kutsu ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, eikä kutsulla aloiteta tarjouskilpailua. Tämä kutsu ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa eikä se velvoita kuntaa toteuttamaan varsinaista hankintaa.

 

Lisätietoja:

 • hallintojohtaja Esa Mäkinen, esa.makinen(at)kittila.fi, 040 745 9830
 • projektipäällikkö Katja Kaunismaa, katja.kaunismaa(at)kittila.fi, 0400 356 431
Sivua päivitetty: 
19.4.2018