Kuulutus Akanrovan asemakaavamuutoksesta

Tulostettava sivu

Kuulutus

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 28.3.2011 § 16 tekemällään päätöksellään hyväksynyt Levin asemakaava-alueen Akanrovan asemakaavamuutoksen ja laajennuksen (Ounasjoentien alue). Asemakaava on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kittilässä, toukokuun 16. päivänä 2011
KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013