Kuulutus: Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaehdotus ja aineistot uudelleen nähtävillä

Tulostettava sivu

Kittilän kunta asettaa MRL 65 §:n, MRA 27 §:n sekä MRA 32 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvät aineistot.

 

Edellä mainittu kaavaehdotusaineisto pidetään nähtävillä 2.1.– 1.2.2018 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat

 

Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan tulee jättää kirjallisesti 1.2.2018 klo 16.00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä tai kirjaamo@kittila.fi

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
4.1.2018