Kuulutus asemakaavamuutoksen voimaantulosta, Levin korttelin 32 tontit 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tontit 2 ja 3

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 30.1.2015 §:n 6 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Levin korttelin 32 tonttien 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tonttien 2 ja 3 asemakaavamuutoksen.

 

Em. asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja asemakaavamuutos tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

 

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä, maaliskuun 12. päivänä 2015

 

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
19.6.2017