Kuulutus ehdokasasettelusta kuntavaaleissa 18.4.2021 Kittilän kunnassa

Tulostettava sivu

Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Kittilän kunnanvaltuustoon kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua.

Kullakin puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa enintään 40 ehdokasta. Keskusvaalilautakunnalle osoitetut kuntavaaleja koskevat ehdokaslistat (ehokashakemukset), sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Asiakirjoja ottaa vastaan kunnantalolla keskusvaalilautakunnan sihteeri Hannu Lohvansuu osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä. Varahenkilönä asiakirjoja ottaa vastaan arkistonhoitaja Merja Koivisto.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita. Oikeusministeriö on laatinut ehdokasasettelulomakkeet PDF-muodossa.

KITTILÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
22.2.2021