Kuulutus: Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen päätöksen antamisesta, Ollerokan sora-alue

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 16.7.2018

 

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

 

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätös 13.7.2018 § 8

 

 

 

Lupa-asian kohde:

Maa-ainesalue ja tila:         Ollerokan sora-alue, Luova (RN:o 261-403–25–4)

Otettava maa-aines:           Sora

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 16.8.2018)

 

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

 

 

 

 

Kittilässä 13.7.2018

 

Ympäristösihteeri Piippa Wäli

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutoksenhaku:

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
13.7.2018