Kuulutus: Julkipanoilmoitus ympäristöluvan muuttamista koskevan päätöksen antamisesta, Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 9.7.2019

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 4.7.2019 § 82

 

 

Luvan haltija:                                          Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (Lapeco)

Paikka:                                                   Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema, Rovaniementie 699, 99100 Kittilä,                                           tila Roskala 261-405-49-3

Luvan muuttamispäivämäärä ja §:                Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.7.2019 § 82

Toimenpide:                                             Ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen

 

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 8.7.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 

 

 

 

Muutoksenhaku:

 

Valitusaika on 30 päivän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus, jolle osoitettu kirjallinen valitus on toimitettava Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
8.7.2019