Kuulutus Kirkonkylän aluelämpölaitoksen asemakaavamuutosehdotuksesta

Tulostettava sivu

Kittilän kunta asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville Kirkonkylän alue-lämpölaitoksen asemakaavamuutoksen ehdotuksen. Tarkastelun kohteena oleva alue sijaitsee Kittilän aluelämpölaitoksen korttelissa sekä viereen rajoittuvalla puistoalueella. Aluelämpölaitoksen alueen lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu kortteli 307 ja siihen rajoittuvat puisto- ja leikkikenttäalueet.

 

Edellä mainitut asiakirjat pidetään nähtävillä 21.7.–20.8.2011 Kittilän kunnan teknisellä osastolla maanmittausinsinöörin huoneessa, os. Valtatie 15, 99100 sekä kunnan Internet – sivuilla osoitteessa www.kittila.fi/fi/vireilla-olevat-kaavat

 

Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan tulee jättää kirjallisesti 20.8.2011 klo 16:00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

KUNNANHALLITUS
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013