Kuulutus: Kittilän hyötyjäteasemalle aikavälillä 18.2.2015-7.12.2016 varastoidut hylätyt ajoneuvot

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (SiirtoL 828/2008 / §7) nojalla ja Kittilän kunnan toimesta ajoneuvojen siirtovarastoon Kittilän hyötyjäteasemalle aikavälillä 18.2.2015 -  7.12.2016 varastoidut hylätyt ajoneuvot:

 

Ajoneuvon merkki, väri / rek.nro, varastosiirron ajankohta                      

1. Ford ORION, valk. / OIO-776, 18.2.2015

2. Toyota COROLLA, pun. / ROC-785, 23.2.2015

3. Citroen, kulta / ALF-369, 3.11.2015

4. Renault, sin. / III-473, 3.11.2015

5. Mercedes Benz, vaal.ruskea / XYJ-675, 9.6.2016

6. Ford ESCORT, valk. / -, 11.10.2016

7. Mazda 323, orans.musta / YCB-492, 1.11.2016

8. Subaru, hopea / -, 7.12.2016

9. Chrysler, punainen / SGR-565, 7.12.2016

 

Yllä mainitut ajoneuvot on siirretty ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla ajoneuvojen siirtovarastoon seuraavasta syystä:

  1. Ajoneuvo oli hylätty osoitteen Levin Vuokratalot Oy Suvannoisentie 46, 99130 Sirkka kiinteistön parkkialueelle. Kiinteistönomistaja on tehnyt virka-apupyynnön Kittilän kuntaan 13.1.2015: Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää lumitöiden tekemistä (SiirtoL 7-8 §).
  2. Ajoneuvo oli hylätty osoitteen Tunturitie 2, 99130 Sirkka sijaitsevan jakeluaseman parkkialueelle. Kiinteistönomistaja on tehnyt virka-apupyynnön Kittilän kuntaan 19.2.2015: Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää lumitöiden tekemistä (SiirtoL 7-8 §).
  3. Ajoneuvo oli hylätty osoitteen Tuomikuruntie 3, 99130 Sirkka kadun sivuojaan. Poliisi on tehnyt virka-apupyynnön Kittilän kuntaan 2.11.2015: Ajoneuvo aiheutti haittaa kadun kunnossapidolle (SiirtoL 7 §).
  4. Ajoneuvo oli hylätty osoitteen Hannulantie 3, 99100 Kittilä kiinteistön parkkialueelle. Kiinteistönomistaja on tehnyt virka-apupyynnön Kittilän kuntaan 14.9.2015: Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää kunnossapitotöiden suorittamista (SiirtoL 7-8 §).
  5. Ajoneuvo oli hylätty osoitteen Valtatie 82, 99100 Kittilä vastapäiselle pysäköintialueelle. Pysäköintialue on kunnan omistuksessa / Levi-Instituutin käytössä. Ajoneuvo siirretty kunnan oman jatkuvan valvonnan seurauksena. Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää kunnossapitotöiden suorittamista (SiirtoL 7-8 §).
  6. Ajoneuvo oli hylätty osoitteen Levin Vuokratalot Oy Suvannoisenpolku 2B, 99130 Sirkka kiinteistön parkkialueelle. Kiinteistönomistaja on tehnyt virka-apupyynnön Kittilän kuntaan 30.9.2016: Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää kunnossapitotöiden suorittamista (SiirtoL 7-8 §).
  7. Ajoneuvo oli hylätty osoitteen Levin Vuokratalot Oy Suvannoisenpolku 4, 99130 Sirkka kiinteistön parkkialueelle. Kiinteistönomistaja on tehnyt virka-apupyynnön Kittilän kuntaan 28.10.2016: Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää lumitöiden suorittamista (SiirtoL 7-8 §).
  8. Ajoneuvo oli hylätty osoitteen Kittilän Vuokratalot Oy Rantatie 6, 99100 Kittilä kiinteistön parkkialueelle. Kiinteistönomistaja on tehnyt virka-apupyynnön Kittilän kuntaan 1.12.2016: Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää lumitöiden suorittamista (SiirtoL 7-8 §).
  9. Ajoneuvo oli hylätty osoitteen Kittilän Vuokratalot Oy Rantatie 6, 99100 Kittilä kiinteistön parkkialueelle. Kiinteistönomistaja on tehnyt virka-apupyynnön Kittilän kuntaan 1.12.2016: Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää lumitöiden suorittamista (SiirtoL 7-8 §).

 

Ajoneuvojen omistajien tulee noutaa siirretty ajoneuvonsa varastosta 30 päivän kuluessa tähän kuulutukseen liittyvien siirtopäätösten tiedoksisaannistaan. Yllä mainittujen ajoneuvojen tiedossa oleville / ajoneuvon siirtohetken omistajille, joille on osoitetiedot, on asiasta myös tiedotettu kuulutuspäivänä kirjeitse.

 

Ajoneuvoa noudettaessa on osoitettava, että siirtomaksut on suoritettu ja ajoneuvo on todistetusti ollut hakijan omistuksessa siirtohetkellä. Kittilän kunta ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa varastosta ennen laskun maksamista ja em. todistuksen esittämistä.

 

Ellei ajoneuvoa ole noudettu 30 päivän kuluessa tämän kuulutuksen ja siihen liittyvien siirtopäätösten tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy Kittilän kunnan omistukseen. Siirtopäätös katsotaan saadun tiedoksi saantitodistuksesta ilmenevänä päivänä taikka jos omistaja on tuntematon tai tavoittamattomissa, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu kunnan ilmoitustaululle.

 

Kittilässä 23.1.2017
TEKNINEN OSASTO

Lisätietoja: tiemestari Jari Kinnunen, p. 0400 862 532

Sivua päivitetty: 
23.1.2017