Kuulutus: Kittilän hyötyjäteasemalle aikavälillä helmikuussa 2017 varastoidut hylätyt ajoneuvot

Tulostettava sivu

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (SiirtoL 828/2008 / §7) nojalla ja Kittilän kunnan toimesta ajoneuvojen siirtovarastoon Kittilän hyötyjäteasemalle aikavälillä helmikuussa 2017 varastoidut hylätyt ajoneuvot:

 

Ajoneuvon merkki      väri/rek.nro    varastosiirron ajankohta
Mercedes Benz vaal.ruskea / -      7.2.2017
Honda Civic     - / SGY-443     21.2.2017

 

Yllä mainitut ajoneuvot on siirretty ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla ajoneuvojen siirtovarastoon seuraavasta syystä:

 

 

Ajoneuvo oli hylätty Levin Etelärinteen / SouthPointin paikoitusalueelle osoitteeseen.  Ajoneuvo on siirretty kunnan toimesta siirtovarastoon 7.2.2017 kiinteistön / paikoitusalueen omistajan virka-apupyynnön perusteella: Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää lumitöiden tekemistä (SiirtoL 7-8 §).
Ajoneuvo oli hylätty ent. Sirkan Kaupan paikoitusalueelle osoitteeseen Leviraitti 24.  Ajoneuvo on siirretty kunnan toimesta siirtovarastoon 21.2.2017 kiinteistönomistajan virka-apupyynnön perusteella: Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää lumitöiden tekemistä (SiirtoL 7-8 §).

 

Ajoneuvojen omistajien tulee noutaa siirretty ajoneuvonsa varastosta 30 päivän kuluessa tähän kuulutukseen liittyvien siirtopäätösten tiedoksisaannistaan. Yllä mainittujen ajoneuvojen tiedossa oleville / ajoneuvon siirtohetken omistajille, joille on osoitetiedot, on asiasta myös tiedotettu kuulutuspäivänä kirjeitse.

 

Ajoneuvoa noudettaessa on osoitettava, että siirtomaksut on suoritettu ja ajoneuvo on todistetusti ollut hakijan omistuksessa siirtohetkellä. Kittilän kunta ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa varastosta ennen laskun maksamista ja em. todistuksen esittämistä.

 

Ellei ajoneuvoa ole noudettu 30 päivän kuluessa tämän kuulutuksen ja siihen liittyvien siirtopäätösten tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy Kittilän kunnan omistukseen. Siirtopäätös katsotaan saadun tiedoksi saantitodistuksesta ilmenevänä päivänä taikka jos omistaja on tuntematon tai tavoittamattomissa, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu kunnan ilmoitustaululle.

 

Kittilässä 31.3.2017
TEKNINEN OSASTO
Lisätietoja: tiemestari Jari Kinnunen, p.0400 862 532
 

 

Sivua päivitetty: 
31.3.2017