Kuulutus Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutoksen (ns. Ylä-Kittilän niitty) voimaan tulosta

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 28.9.2015 §:n 46 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutoksen korttelit 250–253 ja kortteli 219 tontti 4 (ns. Ylä-Kittilän niitty).

 

Em. asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä, marraskuun 5. päivänä 2015

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
19.6.2017