Kuulutus: Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutoksen vireilletulo

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

Kittilän kunta tiedottaa Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutoksen vireilletulosta (MRL 63§).

 

Kaavahankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään julkisesti nähtävillä 5.3. – 6.4.2020 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat.

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
4.3.2020