Kuulutus Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan voimaantulosta

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 26.3.2012 §:n 7 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan.

 

Kittilän kirkonkylän osayleiskaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2015/731 ja osayleiskaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

 

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä, maaliskuun 18. päivänä 2015

 

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
19.6.2017