Kuulutus: Kittilän Tuohivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

Kittilän kunta tiedottaa Kittilän Tuohivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta (MRL 63§). Tavoitteena on laatia maankäyttö ja rakennuslain 77 a §:n mukainen osayleiskaava Kittilän Alakylän läheisyydessä sijaitsevalle Tuohivaaran alueelle.

 

Kaavahankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään julkisesti nähtävillä 25.2. – 29.3.2021 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
23.2.2021